Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

II. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1945 - 1953 - Oblastné veliteľstvá NB

názov rok množstvo (bm) stav
Oblastné veliteľstvo NB v Bratislave I – fond R 01 1946-1948 0,3 inventarizovaný B/II/2/1
Oblastné veliteľstvo NB v Lučenci – fond T 03 1945-1951 0,3 inventarizovaný B/II/2/2
Oblastné veliteľstvo NB v Nitre– fond R 04 1945-1947 0,4 inventarizovaný B/II/2/3
Oblastné veliteľstvo NB v Rimavskej Sobote - fond T 05 1947-1951 0,3 inventarizovaný B/II/2/4
Oblastné veliteľstvo NB v Rožňave – fond U 06 1950-1953 0,12 inventarizovaný B/II/2/5
Oblastné veliteľstvo NB v Trenčíne – fond R 05 1945-1950 0,12 inventarizovaný B/II/2/6