Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

II. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1945 - 1953 - Útvary NB okresnej úrovni

názov rok množstvo (bm) stav
Oblastný bezpečnostný referát v Humennom - fond B 10-2-1 1945-1946 0,4 inventarizovaný B/II/3/1
Oblastný bezpečnostný referát v Leviciach - fond B 8-6 1945-1947 0,3 inventarizovaný B/II/3/2
Oblastný bezpečnostný referát v Michalovciach - fond B 10-5-1 1946 0,3 inventarizovaný B/II/3/3
Oblastný bezpečnostný referát v Nitre - fond B 8-7-1 1946-1948 0,4 inventarizovaný B/II/3/4
Oblastný bezpečnostný referát v Prešove - fond B 10-7-1 1940-1947 0,3 inventarizovaný B/II/3/5
Oblastný bezpečnostný referát v Trnave - fond B 8-12 1944-1947 0,9 inventarizovaný B/II/3/6
Oblastný bezpečnostný referát v Zlatých Moravciach - fond B 8-7-2 1945-1946 0,5 inventarizovaný B/II/3/7
Oblastný bezpečnostný referát v Lučenci - fond B 9 5-1/II 1946-1947 0,12 inventarizovaný B/II/3/8