Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

II. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1945 - 1953 - Útvary NB miestnej úrovni

názov rok množstvo (bm) stav
Dočasná stanica NB v Ľubochni 1948 0,12 inventarizovaný B/II/4/1
Miestne veliteľstvo NB v Bratislave – fond R 09 1945-1952 1,2 inventarizovaný B/II/4/2
Odbočka ŠtB v Leviciach - fond B 8 6-1 1920-1953 0,8 inventarizovaný B/II/4/4
Pátracia stanica NB v Bratislave 1946-1948 0,12 inventarizovaný B/II/4/5
Oblastné veliteľstvo NB v Leviciach –pátracia stanica v Leviciach - fond R 03 1949-1953 0,3 inventarizovaný B/II/4/6
Pátracia stanica NB v Levoči – fond U 04 1948 0,12 inventarizovaný B/II/4/7
Pátracia stanica NB v Lučenci 1947-1951 0,3 inventarizovaný B/II/4/8
Oblastné veliteľstvo NB v Martine – pátracia stanica v Martine - fond T 04 1950-1952 0,12 inventarizovaný B/II/4/9
Pátracia stanica NB v Nitre 1946-1948 0,4 inventarizovaný B/II/4/10
Pátracia stanica NB v Rimavskej Sobote 1947-1951 0,3 inventarizovaný B/II/4/11
Oblastné veliteľstvo NB v Ružomberku – pátracia stanica Ružomberok - fond T 06 1945-1950 0,3 inventarizovaný B/II/4/12
Pohotovostný oddiel NB v Levoči – fond U 05 1945-1948 0,12 inventarizovaný B/II/4/13
Pohotovostný oddiel NB v Nitre 1945 0,4 inventarizovaný B/II/4/14
Vyšetrovací odbor ŠtB v Ružomberku 1952-1959 0,5 neinventarizovaný B/II/4/15
Vyšetrovací odbor ŠtB v Nitre 1954 - 1960 0,12 neinventarizovaný
Vyšetrovací odbor ŠtB v Žiline 1950-1954 0,12 neinventarizovaný
Vyšetrovací odbor ŠtB v Banskej Bystrici 1950 - 1966 0,12 neinventarizovaný