Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

III. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1954 - 1960 (1966) - Krajské správy MV

názov rok množstvo (bm) stav
KS MV v Košiciach - fond B 10 1932-1972 10 inventarizovaný B/III/1/1
KS MV v Prešove - fond B 10-7 1932-1961 12 inventarizovaný B/III/1/2
KS MV v Nitre - fond B 8-7 1939-1968 2,3 inventarizovaný B/III/1/3
KS MV v Nitre, Správa vyšetrovania – fond R 08 1946-1960 5 inventarizovaný B/III/1/4
KS MV v Žiline - fond B 9-13 1944-1960 3 inventarizovaný B/III/1/5
KS MV v Banskej Bystrici - fond B9 1945 - 1968 2,8 inventarizovaný