Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

III. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1954 - 1960 (1966) - Odbory železničnej dopravy MV

názov rok množstvo (bm) stav
OŽD MV v Bratislave - fond B 8/1 1953-1962 0,36 inventarizovaný B/III/4/1
OŽD MV v Košiciach - fond B 10-3/1 1954-1962 1,12 inventarizovaný B/III/4/3
OŽD MV v Nových Zámkoch - fond B 8 8/1 1954-1958 0,12 inventarizovaný B/III/4/4
OŽD MV v Čiernej nad Tisou - fond B 10 12/1-2/II 1955-1962 2 inventarizovaný B/III/4/5
OŽD MV vo Zvolene - fond B 9 11-2 1954-1963 0,24 inventarizovaný B/III/4/7
OŽD MV v Žiline -Hričov – fond B 9 13-1/II 1975-1981 0,24 inventarizovaný B/III/4/8