Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

IV. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1966-1989 (1990) - Krajské správy ZNB S-ŠtB

názov rok množstvo (bm) stav
KS ZNB S-ŠtB v Bratislave - fond B 8 1948-1990 73,5 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/2
KS ZNB S-ŠtB v Bratislave OLK 1972-1990 0,6 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/3
KS ZNB S-ŠtB v Bratislave OLK Pieštany 1972-1990 2,2 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/5
KS ZNB S-ŠtB v Bratislave – odbor pasov a víz- fond D 8/II 1963-1981 6 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/6
KS ZNB S-ŠtB v Banskej Bystrici - fond B 9 /II-IIII čiast. inv. fond 1945-1990 68 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/7
KS ZNB S-ŠtB v Banskej Bystrici OLK v Lučenci 1978-1980 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/10
KS ZNB S-ŠtB v Banskej Bystrici OLK Sliač 1976-1991 0,12 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/11
KS ZNB S-ŠtB v Banskej Bystrici OLK v Žiline -Hričov 1975-1981 0,12 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/12
KS ZNB S-ŠtB v Banskej Bystrici -odbor pasov a víz – fond D 9/II -III 1963-1982 1,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/13
KS ZNB S-ŠtB v Košiciach B 10 /II 1948-1991 14,9 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/14
KS ZNB S-ŠtB v Košiciach OLK 1977-1990 0,12 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/16
KS ZNB S-ŠtB v Košiciach – odbor pasov a víz – fond D 10/II 1974-1977 0,12 čiastočne inventarizovaný B/IV/1/17