Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

IV. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1966-1989 (1990) - Útvary ZNB S-ŠtB na okresnej úrovni

názov rok množstvo (bm) stav
ObS ZNB Bratislava I. 1977-1990 0,6 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/1
ObS ZNB Bratislava II. 1977-1990 0,6 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/2
ObS ZNB Bratislava III. 1977-1990 0,8 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/3
ObS ZNB Bratislava IV. 1980-1990 0,5 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/4
OS ZNB O-ŠtB v Bardejove 1966-1986 1 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/5
OS ZNB O-ŠtB v Čadci 1953-1990 2,2 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/6
OS ZNB O-ŠtB v Čiernej nad Tisou 1961-1990 0,12 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/7
OS ZNB O-ŠtB v Dolnom Kubíne 1946-1990 1,6 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/8
OS ZNB O-ŠtB v Dunajskej Strede 1977-1990 4,3 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/9
OS ZNB O-ŠtB v Galante 1972-1990 3,5 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/10
OS ZNB O-ŠtB v Humennom 1960-1988 0,8 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/11
OS ZNB O-ŠtB v Komárne 1974-1990 1,9 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/12
OS ZNB O-ŠtB Košice-vidiek 1981-1982 0,24 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/13
OS ZNB O-ŠtB v Leviciach 1960-1990 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/14
OS ZNB O-ŠtB v Liptovskom Mikuláši 1954-1990 2,7 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/15
OS ZNB O-ŠtB v Lučenci 1947-1990 2 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/16
OS ZNB O-ŠtB v Martine 1958-1990 2,5 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/17
OS ZNB O-ŠtB v Michalovciach 1962-1985 1 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/18
OS ZNB O-ŠtB v Nitre 1950-1990 3,1 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/19
OS ZNB O-ŠtB v Nových Zámkoch 1974-1990 1,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/20
OS ZNB O-ŠtB v Poprade 1957-1986 1,3 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/21
OS ZNB O-ŠtB v Považskej Bystrici 1947-1990 2,9 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/22
OS ZNB O-ŠtB v Prešove 1955-1986 1,6 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/23
OS ZNB O-ŠtB v Prievidzi 1961-1990 2,1 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/24
OS ZNB O-ŠtB v Rimavskej Sobote 1945-1990 2,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/25
OS ZNB O-ŠtB v Rožňave 1960-1990 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/26
OS ZNB O-ŠtB v Senici 1974-1990 3,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/27
OS ZNB O-ŠtB v Spišskej Novej Vsi 1960-1990 1,1 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/28
OS ZNB O-ŠtB v Starej Ľubovni 1957-1990 0,5 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/29
OS ZNB O-ŠtB v Svidníku 1967-1992 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/30
OS ZNB O-ŠtB v Topoľčanoch 1966-1990 0,8 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/31
OS ZNB O-ŠtB v Trebišove 1960-1986 0,8 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/32
OS ZNB O-ŠtB v Trenčíne 1964-1989 1 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/33
OS ZNB O-ŠtB v Trnave 1977-1990 3,2 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/34
OS ZNB O-ŠtB vo Veľkom Krtíši 1969-1990 1,8 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/35
OS ZNB O-ŠtB vo Vranove nad Topľou 1971-1990 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/36
OS ZNB O-ŠtB vo Zvolene 1954-1990 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/37
OS ZNB O-ŠtB v Žiari nad Hronom 1954-1990 2 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/38
MS ZNB O-ŠtB v Košiciach 1978-1990 0,12 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/39
OS ZNB v Poprade - OLK 1972-1991 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/40
OS ZNB v Čadci – oddelenie pasov a víz – fond D 9 2/II-III 1961-1982 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/41
OS ZNB v Dolnom Kubíne – oddelenie pasov a víz – fond D 9 3/II-III 1974-1982 0,24 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/42
OS ZNB v Liptovskom Mikuláši – oddelenie pasov s víz – fond D 9 4/II-III 1953-1977 0,24 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/43
OS ZNB v Lučenci – oddelenie pasov a víz – fond D 9 5/II-III 1966-1982 0,6 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/44
OS ZNB v Martine – oddelenie pasov a víz – fond D 9 6/II-III 1959-1982 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/45
OS ZNB v Považskej Bystrici – oddelenie pasov a víz – fond D 9 7/II-III 1947-1982 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/46
OS ZNB v Prievidzi – oddelenie pasov a víz – fond D 9 8/II-III 1961-1982 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/47
OS ZNB v Rimavskej Sobote – oddelenie pasov a víz – fond D 9 9/II-III 1969-1982 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/48
OS ZNB v Topoľčanoch – oddelenie pasov a víz- fond D 8 10/II 1966-1977 0,5 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/49
OS ZNB vo Veľkom Krtíši – oddelenie pasov a víz – fond D 9 10/II-III 1968-1982 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/50
OS ZNB vo Zvolene – oddelenie pasov a víz – fond D 9 11/II-III 1966-1982 0,24 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/51
OS ZNB v Žiari nad Hronom – oddelenie pasov a víz – fond D 9 12/II-III 1963-1982 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/52
OS ZNB v Žiline - oddelenie pasov a víz – D 9 13/II-III 1964-1982 0,4 čiastočne inventarizovaný B/IV/2/53
OS ZNB O-ŠtB Bratislava-vidiek 1984-1988 0,36 neinventarizovaný
OS ZNB O-ŠtB v Banskej Bystrici 1983-1990 1,3 neinventarizovaný
OS ZNB O-ŠtB v Žiline 1983-1990 3,9 neinventarizovaný