Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

IV. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1966-1989 (1990) - Útvary ZNB S-ŠtB na miestnej úrovni

názov rok množstvo (bm) stav
Útvar ZNB EBO v Jaslovských Bohuniciach 1979-1987 21 inventarizovaný B/IV/3/1
Útvar ZNB EMO v Mochovciach 1985-1988 0,6 inventarizovaný B/IV/3/2