Archívne fondy ÚPN

C. Zväzková agenda

IV. Útvary ŠtB na Slovensku - XII. Správa ZNB a KS ZNB S-ŠtB v Bratislave

názov rok množstvo (bm) stav
Agentúrne zväzky (A) inventarizovaný C/IV/1/1
Zväzky rozpracovaných osôb (SR) inventarizovaný C/IV/1/3
Taktický fond (T) inventarizovaný C/IV/1/4
Fond starých písomností (S) inventarizovaný C/IV/1/5
Zvláštny fond (Z) inventarizovaný C/IV/1/6
Vyšetrovacie spisy (V) inventarizovaný C/IV/1/7
Objektové zväzky (OB) inventarizovaný