Archívne fondy ÚPN

C. Zväzková agenda

IV. Útvary ŠtB na Slovensku - KS ZNB S-ŠtB v Banskej Bystrici

názov rok množstvo (bm) stav
Agentúrne zväzky (A) inventarizovaný C/IV/2/1
Objektové zväzky (OB) inventarizovaný
Zväzky kontrarozv. rozpracovania (KR) inventarizovaný C/IV/2/3
Taktický fond (T) inventarizovaný C/IV/2/4
Vyšetrovacie spisy (V) inventarizovaný C/IV/2/5