Archívne fondy ÚPN

C. Zväzková agenda

IV. Útvary ŠtB na Slovensku - KS ZNB S-ŠtB v Košiciach

názov rok množstvo (bm) stav
Agentúrne zväzky (A) inventarizovaný C/IV/3/1
Operatívne zväzky (O) inventarizovaný C/IV/3/2
Zvláštny fond (Z) inventarizovaný C/IV/3/3
Vyšetrovacie spisy (V) inventarizovaný C/IV/3/4