Archívne fondy ÚPN

H. Ochrana štátnych hraníc (OŠH) a pohraničná stráž (PS)

II. Fondy teritoriálnych útvarov - Krajské odbory OŠH

názov rok množstvo (bm) stav
Krajský odbor OŠH v Banskej Bystrici 1948-1986 4,6 inventarizovaný H/II/1/1
S OŠH v Banskej Bystrici 1975-1991 11 inventarizovaný H/II/1/3
S OŠH v Košiciach 1946-1991 10 inventarizovaný H/II/1/8
Krajské odd. OŠH v Košiciach 1973-1982 0,4 inventarizovaný H/II/1/10