Archívne fondy ÚPN

H. Ochrana štátnych hraníc (OŠH) a pohraničná stráž (PS)

II. Fondy teritoriálnych útvarov - Okresné a územné odbory OŠH

názov rok množstvo (bm) stav
O OŠH v Becherove - fond 2-8 1949-1990 0,9 inventarizovaný H/II/2/1
O OŠH v Beňatine - fond 2-9 1951-1990 0,5 inventarizovaný H/II/2/2
O OŠH v Buzici - fond 2-10 1958-1988 0,24 inventarizovaný H/II/2/6
O OŠH v Cígeľke - fond 2-11 1949-1957 0,12 inventarizovaný H/II/2/8
O OŠH v Čerhove - fond 2-12 1949-1986 0,9 inventarizovaný H/II/2/9
O OŠH v Čertižnom - fond 2-13 1958-1986 0,5 inventarizovaný H/II/2/10
O OŠH v Červenom Kláštore - fond 2-14 1950-1990 0,9 inventarizovaný H/II/2/11
O OŠH v Čiernej nad Tisou - fond 2-15 1950-1990 0,12 inventarizovaný H/II/2/12
O OŠH v Čirči - fond 2-16 1973-1990 0,6 inventarizovaný H/II/2/13
O OŠH v Dlhej Vsi - fond 2-17 1949-1991 1 inventarizovaný H/II/2/14
O OŠH v Dlhoni - fond 2-18 1957-1990 0,8 inventarizovaný H/II/2/17
O OŠH v Drni - fond 1-11 1949-1991 1 inventarizovaný H/II/2/18
O OŠH vo Fričke - fond 2-19 1958-1982 0,8 inventarizovaný H/II/2/19
O OŠH v Hosťovciach - fond 2-20 1949-1991 0,9 inventarizovaný H/II/2/20
O OŠH v Hraničnej pri Hornáde - fond 2-21 1967-1990 0,9 inventarizovaný H/II/2/22
O OŠH v Ipeľskom Predmostí - fond 1-14 1946-1989 2,9 inventarizovaný H/II/2/24
O OŠH v Jablonove nad Turnou - fond 2-22 1945-1990 1,1 inventarizovaný H/II/2/27
O OŠH v Janíku - fond 2-23 1974-1976 0,12 inventarizovaný H/II/2/29
O OŠH v Javorine - fond 2-24 1951-1990 0,24 inventarizovaný H/II/2/30
O OŠH v Kalonde - fond 1-16 1949-1982 1,3 inventarizovaný H/II/2/31
O OŠH v Kamenci - fond 2-25 1965-1975 0,24 inventarizovaný H/II/2/32
O OŠH v Kazimíre - fond 2-26 1958-1990 0,7 inventarizovaný H/II/2/33
O OŠH v Králi - fond 1-19 1949-1990 1,6 inventarizovaný H/II/2/34
O OŠH v Kurove - fond 2-27 1949-1991 0,9 inventarizovaný H/II/2/35
O OŠH v Legnave - fond 2-28 1958-1973 0,4 inventarizovaný H/II/2/37
O OŠH v Lenartove - fond 2-29 1949-1955 0,12 inventarizovaný H/II/2/38
O OŠH v Litmanovej - fond 2-30 1954-1990 0,6 inventarizovaný H/II/2/39
O OŠH v Malcove 1939-1991 0,6 inventarizovaný H/II/2/41
O OŠH v Malom Lipníku - fond 2-33 1958-1990 0,9 inventarizovaný H/II/2/42
O OŠH v Maťovských Vojkovciach- fond 2-34 1954-1991 0,7 inventarizovaný H/II/2/43
O OŠH v Milhosti - fond 2-35 1955-1961 0,12 inventarizovaný H/II/2/44
O OŠH v Mníšku nad v Popradom - fond 2-36 1931-1990 0,6 inventarizovaný H/II/2/45
O OŠH v Mučíne - fond 1-22 1949-1986 0,8 inventarizovaný H/II/2/46
O OŠH v Nižnej Polianke - fond 2-37 1949-1990 1 inventarizovaný H/II/2/48
O OŠH v Novej Bašte - fond 1-24 1953-1991 1,6 inventarizovaný H/II/2/49
O OŠH v Novej Bystrici - fond 1-25 1939-1991 1,8 inventarizovaný H/II/2/50
O OŠH v Novej Sedlici - fond 2-38 1949-1965 0,24 inventarizovaný H/II/2/52
O OŠH v Novoti - fond 1-26 1949-1989 1,8 inventarizovaný H/II/2/53
O OŠH v Oravskej Polhore - fond 1-29 1948-1989 0,9 inventarizovaný H/II/2/54
O OŠH v Osturni - fond 2-39 1950-1990 1,2 inventarizovaný H/II/2/56
O OŠH v Oščadnici - fond 1-31 1943-1991 2 inventarizovaný H/II/2/57
O OŠH v Palote - fond 2-40 1945-1986 1 inventarizovaný H/II/2/59
O OŠH v Períne - fond 2-41 1949-1957 0,12 inventarizovaný H/II/2/60
O OŠH v Petrovciach - fond 1-32 1949-1990 1,5 inventarizovaný H/II/2/61
O OŠH v Podbanskom - fond 2-43 1958-1991 0,8 inventarizovaný H/II/2/63
O OŠH v Podbanskom 1986-1991 inventarizovaný H/II/2/64
O OŠH v Podhorodi - fond 2-44 1949-1952 0,12 inventarizovaný H/II/2/65
O OŠH v Podspádoch - fond 2-45 1958-1961 0,12 inventarizovaný H/II/2/66
O OŠH v Pribeníku - fond 2-46 1952-1976 0,5 inventarizovaný H/II/2/67
O OŠH v Pribyline - fond 1-34 1949-1989 1,2 inventarizovaný H/II/2/68
O OŠH v Rabčiciach - fond 1-35 1945-1979 1,7 inventarizovaný H/II/2/69
O OŠH v Rapovciach (Mučín) - fond 1-37 1981-1989 0,5 inventarizovaný H/II/2/70
O OŠH 11. brigády PS Salka - fond 2346 1976-1990 0,4 inventarizovaný H/II/2/71
O OŠH v Silici - fond 2-47 1949-1975 0,6 inventarizovaný H/II/2/72
O OŠH v Silickej Jablonici - fond 2-48 1949-1980 0,9 inventarizovaný H/II/2/73
O OŠH v Skalitom - fond 1-39 1943-1989 2 inventarizovaný H/II/2/74
O OŠH v Skároši - fond 2-49 1922-1992 0,8 inventarizovaný H/II/2/75
O OŠH v Slanskej Hute - fond 2-50 1949-1992 5 inventarizovaný H/II/2/77
O OŠH v Slovenských Ďarmotách - fond 1-40 1948-1989 2,1 inventarizovaný H/II/2/79
O OŠH v Slovenskom Novom Meste - fond 2-51 1948-1990 1,6 inventarizovaný H/II/2/82
O OŠH v Spišskej Starej Vsi - fond 2-52 1951-1991 1 inventarizovaný H/II/2/83
O OŠH v Stakčíne - fond 2-53 1966-1990 0,5 inventarizovaný H/II/2/85
O OŠH v Starni - fond 1-42 1949-1991 1 inventarizovaný H/II/2/86
O OŠH v Stráňanoch - fond 2-54 1949-1975 0,5 inventarizovaný H/II/2/87
O OŠH v Strážnom - fond 2-55 1949-1990 0,8 inventarizovaný H/II/2/88
O OŠH v Strede nad Bodrogom - fond 2-56 1952-1958 0,12 inventarizovaný H/II/2/89
O OŠH v Suchej Hore - fond 1-43 1949-1990 1,8 inventarizovaný H/II/2/90
O OŠH v Šiatoroši - fond 1-44 1949-1990 2,1 inventarizovaný H/II/2/91
O OŠH v Štrbskom Plese - fond 2-57 1949-1991 0,7 inventarizovaný H/II/2/93
O OŠH v Trstenej - fond 1-47 1952-1989 1,6 inventarizovaný H/II/2/95
O OŠH v Trstenej pri Hornáde - fond 2-59 1949-1955 0,12 inventarizovaný H/II/2/96
O OŠH v Turni nad Bodvou - fond 2-60 1949-1950 0,12 inventarizovaný H/II/2/97
O OŠH v Ubli - fond 2-61 1950-1991 0,24 inventarizovaný H/II/2/98
O OŠH v Uliči- fond 2-62 1958-1990 0,8 inventarizovaný H/II/2/99
O OŠH vo Včelároch - fond 2-63 1949-1966 0,24 inventarizovaný H/II/2/100
O OŠH vo Veľkej Čalomiji - fond 1-49 1953-1979 0,9 inventarizovaný H/II/2/101
O OŠH vo Veľkej Frankovej - fond 2-64 1951-1976 0,24 inventarizovaný H/II/2/102
O OŠH vo Veľkých Slemenciach - fond 2-65 1961-1990 0,5 inventarizovaný H/II/2/103
O OŠH vo Veľkých Trakanoch - fond 2-66 1953-1990 0,8 inventarizovaný H/II/2/104
O OŠH vo Veľkom Kamenci - fond 2-67 1950-1965 0,4 inventarizovaný H/II/2/105
O OŠH vo Veľkom Kazimíre - fond 2-68 1952-1957 0,12 inventarizovaný H/II/2/106
O OŠH vo Vlkyni - fond 1-52 1949-1992 1 inventarizovaný H/II/2/107
O OŠH vo Vrbovke - fond 1-53 1949-1989 1,7 inventarizovaný H/II/2/108
O OŠH vo Vychylovke - fond 1-54 1949-1982 1 inventarizovaný H/II/2/111
O OŠH vo Výrave - fond 2-69 1946-1990 1,8 inventarizovaný H/II/2/112
O OŠH 11. brigády PS Vyškovce - fond 2346 1973-1990 0,4 inventarizovaný H/II/2/113
O OŠH vo Vyšnej Jablonke - fond 2-70 1949-1991 0,5 inventarizovaný H/II/2/114
O OŠH vo Vyšnom Nemeckom - fond 2-71 1949-1991 0,6 inventarizovaný H/II/2/115
O OŠH vo Vyšnom Komárniku - fond 2-72 1956-1991 1,1 inventarizovaný H/II/2/116
O OŠH v Zboji - fond 2-73 1973-1990 0,5 inventarizovaný H/II/2/118
O OŠH v Zuberci - fond 1-55 1941-1990 2,5 inventarizovaný H/II/2/119
O OŠH v Zubrohlave - fond 1-56 1949-1989 1,6 inventarizovaný H/II/2/120
ÚO OŠH v Bušinciach - fond 1-1 1978-1989 0,8 inventarizovaný H/II/2/121
ÚO OŠH v Čertižnom-fond 2-1 1971-1990 0,12 inventarizovaný H/II/2/123
ÚO OŠH 11. brigády PS v Ipeľskom Sokolci - fond 2346 1973-1990 0,9 inventarizovaný H/II/2/124
ÚO OŠH v Javorine - fond 2-2 1967-1990 1,1 inventarizovaný H/II/2/125
ÚO OŠH v Králi- fond 1-2 1973-1986 1,2 inventarizovaný H/II/2/127
ÚO OŠH v Kurove - fond 2-3 1971-1989 0,8 inventarizovaný H/II/2/128
ÚO OŠH v Moldave nad Bodvou 1976-1990 1,2 inventarizovaný H/II/2/130
ÚO OŠH v Skalitom - fond 1-3 1975-1989 1,4 inventarizovaný H/II/2/131
ÚO OŠH v Slovenských Ďarmotách - fond 1-4 1976-1985 0,6 inventarizovaný H/II/2/133
ÚO OŠH v Slovenskom Novom Meste - fond 2-5 1973-1990 0,9 inventarizovaný H/II/2/135
ÚO OŠH v Spišskej Starej Vsi-fond 2-6 1974-1990 0,9 inventarizovaný H/II/2/137
ÚO OŠH v Trstenej -fond 1-5 1958-1991 1,5 inventarizovaný H/II/2/139
ÚO OŠH vo Vyšnom Nemeckom -fond 2-7 1974-1986 0,4 inventarizovaný H/II/2/141