Archívne fondy ÚPN

H. Ochrana štátnych hraníc (OŠH) a pohraničná stráž (PS)

II. Fondy teritoriálnych útvarov - Odbory pohraničnej kontroly (OPK)

názov rok množstvo (bm) stav
OPK v Čani - fond 2-74 1953-1983 1,4 inventarizovaný H/II/3/1
OPK v Čiernej nad Tisou - fond 2-75 1955-1984 1,8 inventarizovaný H/II/3/2
OPK 11. brigády PS v Devínskej Novej Vsi - fond 2346 1957-1982 0,7 inventarizovaný H/II/3/3/a
H/II/3/3/b
OPK vo Fiľakove - fond 1-57 1955-1981 0,9 inventarizovaný H/II/3/4/a
H/II/3/4/b
OPK v Hraničnej pri Hornáde - fond 2-76 1957-1984 1,6 inventarizovaný H/II/3/5
OPK v Javorine - fond 2-77 1949-1983 0,4 inventarizovaný H/II/3/6
OPK v Kalonde - fond 1-58 1980-1983 0,12 inventarizovaný H/II/3/7
OPK 11. brigády PS v Komárne - fond 2346 1961-1980 0,7 inventarizovaný H/II/3/8/a
H/II/3/8/b
OPK v Králi - fond 1-59 1980-1992 0,2 inventarizovaný H/II/3/9
OPK v Lenártovciach - fond 1-60 1981-1983 0,12 inventarizovaný H/II/3/11
OPK v Medveďove 1989-1991 0,24 inventarizovaný H/II/3/12/a
H/II/3/12/b
OPK v Mníšku nad v Poprade - fond 2-78 1971-1983 0,6 inventarizovaný H/II/3/14
OPK 11. brigády PS v Petržalke - fond 2346 1961-1990 1,3 inventarizovaný H/II/3/15/a
H/II/3/15/b
OPK v Plavči - fond 2-79 1958-1991 0,8 inventarizovaný H/II/3/16
OPK letisko v Poprade -Tatry - fond 2-80 1970-1990 0,4 inventarizovaný H/II/3/17
OPK 11. brigády PS v Rusovciach - fond 2346 1961-1981 0,6 inventarizovaný H/II/3/18/a
H/II/3/18/b
OPK v Seni - fond 2-85 1956-1965 0,24 inventarizovaný H/II/3/19
OPK v Slovenských Ďarmotách - fond 1-61 1955-1983 0,9 inventarizovaný H/II/3/20/a
H/II/3/20/b
OPK v Slovenskom Novom Meste - fond 2-81 1955-1989 1,9 inventarizovaný H/II/3/21
OPK v Suchej Hore - fond 1-62 1980-1982 0,12 inventarizovaný H/II/3/22
OPK 11. brigády PS v Šahách - fond 2346 1976-1980 0,12 inventarizovaný H/II/3/23/a
H/II/3/23/b
OPK v Šiatoroši - fond 1-63 1979-1983 0,12 inventarizovaný H/II/3/24
OPK 11. brigády PS v Štúrove - fond 2346 1960-1982 0,8 inventarizovaný H/II/3/25/a
H/II/3/25/b
OPK v Trstenej - fond 1-64 1964-1983 0,6 inventarizovaný H/II/3/26
OPK vo Veľkých Kapušanoch - fond 2-86 1960-1967 0,24 inventarizovaný H/II/3/27
OPK vo Vysokých Tatrách - fond 2-82 1949-1950 0,12 inventarizovaný H/II/3/28
OPK vo Vyšnom Nemeckom - fond 2-84 1960-1989 0,6 inventarizovaný H/II/3/29
OPK vo Vyšnom Komárniku - fond 2-83 1975-1992 0,7 inventarizovaný H/II/3/30