Archívne fondy ÚPN

H. Ochrana štátnych hraníc (OŠH) a pohraničná stráž (PS)

II. Fondy teritoriálnych útvarov - Útvary pohraničnej stráže (PS)

názov rok množstvo (bm) stav
11. brigáda PS v Bratislave – fond 2346 1951-1991 9 inventarizovaný H/II/4/3
1. pohraničný prápor 11. brigády PS v Malackách - fond 2346 1976-1990 0,9 inventarizovaný H/II/4/4
Záložno-výcvikový prápor 11. brigády PS v Malackách -fond 2346 1977-1990 0,6 inventarizovaný H/II/4/5
1. pohraničná rota 11. brigády PS v Moravskom Jáne - fond 2346 1952-1990 0,7 inventarizovaný H/II/4/6
2. pohraničná rota 11. brigády PS v Dlhých Lúkach - fond 2346 1964-1966 0,12 inventarizovaný H/II/4/7
2. poriečny oddiel 11. brigády PS v Medveďove - fond 2346 1977-1990 0,5 inventarizovaný H/II/4/8
3. pohraničná rota (2. rota PS) 11. brigády v Malých Levároch - fond 2346 1964-1991 1 inventarizovaný H/II/4/9
3. poriečny prápor 11. brigády PS v Komárne - fond 2346 1976-1990 1,8 inventarizovaný H/II/4/10
25. samostatný poriečny prápor 11. brigády PS v Komárne - fond 2346 1952-1963 0,12 inventarizovaný H/II/4/11
4. pohraničná rota (3. rota PS) 11. brigády v Gajaroch - fond 2346 1987-1989 1,3 inventarizovaný H/II/4/12
5. pohraničná rota (4. rota PS) 11. brigády PS v Suchohrade - fond 2346 1965-1990 0,6 inventarizovaný H/II/4/13
6. pohraničná rota (5. rota PS) 11. brigády PS v Záhorskej Vsi - fond 2346 1964-1990 0,6 inventarizovaný H/II/4/14
6. rota PS 11. brigády vo Vysokej pri Morave - fond 2346 1964-1990 0,6 inventarizovaný H/II/4/15
8. pohraničná rota 11. brigády PS vo Vačkovej - fond 2346 1964-1965 0,12 inventarizovaný H/II/4/16
9. pohraničná rota (7. rota PS) 11. brigády v Devínskom Jazere - fond 2346 1955-1990 1,4 inventarizovaný H/II/4/17
10. pohraničná rota (8. rota PS) 11. brigády v Devínskej Novej Vsi - fond 2346 1965-1990 0,7 inventarizovaný H/II/4/18
11. pohraničná rota (9. rota PS) 11. brigády v Devíne - fond 2346 1955-1990 0,7 inventarizovaný H/II/4/19
12. pohraničná rota 11. brigády PS v Karlovej Vsi - fond 2346 1965 0,12 inventarizovaný H/II/4/20
13. pohraničná rota (10. rota PS) 11. brigády Kapitulský Dvor - v Petržalke - fond 2346 1953-1990 1,3 inventarizovaný H/II/4/21
14. pohraničná rota (11. rota PS) 11. brigády Kopčany - v Petržalke - fond 2346 1953-1991 1,6 inventarizovaný H/II/4/22
15. pohraničná rota (12. rota PS) 11. brigády v Jarovciach - fond 2346 1965-1990 0,7 inventarizovaný H/II/4/23
16. pohraničná rota 11. brigády PS v Rusovciach - fond 2346 1965-1990 0,7 inventarizovaný H/II/4/24
17. rota 11. brigády PS v Čuňove - fond 2346 1959-1966 1,12 inventarizovaný H/II/4/25
18. pohraničná rota 11. brigády PS v Chľabe - fond 2346 1966-1991 0,5 inventarizovaný H/II/4/26
Pohraničná stráž - útvar 6096 - fond R-010 1946-1949 0,12 inventarizovaný H/II/4/27