Archívne fondy ÚPN

H. Ochrana štátnych hraníc (OŠH) a pohraničná stráž (PS)

II. Fondy teritoriálnych útvarov - Pohraničné oddelenia OS ZNB-VB a stanice pohraničnej polície ZNB

názov rok množstvo (bm) stav
PO VB v Balogu nad Ipľom - fond 1-6 1978-1989 0,6 inventarizovaný H/II/5/1
PO VB v Beňatine 1969 0,12 inventarizovaný H/II/5/2
PO VB v Čakanovciach - fond 1-8 1952-1967 0,12 inventarizovaný H/II/5/3
PO VB v Čelaroch-fond 1-9 1951-1966 0,5 inventarizovaný H/II/5/4
PO VB v Červenom Kláštore 1966-1968 0,24 inventarizovaný H/II/5/6
PO VB v Čiernom - fond 1-10 1949-1954 0,12 inventarizovaný H/II/5/7
PO VB v Čirči 1952-1969 0,6 inventarizovaný H/II/5/8
PO VB v Hosticiach-fond 1-12 1945-1957 0,12 inventarizovaný H/II/5/9
PO VB v Hubove - fond 1-13 1949-1956 0,12 inventarizovaný H/II/5/10
PO VB v Chľabe - fond R 8 1966-1969 0,12 inventarizovaný H/II/5/11
PO VB v Ipeľskom Predmostí 1950 0,12 inventarizovaný H/II/5/12
PO VB v Ipeľskom Sokolci - fond R 6 1955-1973 0,4 inventarizovaný H/II/5/13
PO VB v Jablonove nad Turňou 1964-1965 0,4 inventarizovaný H/II/5/14
PO VB v Janiciach-fond 1-15 1949-1975 0,4 inventarizovaný H/II/5/15
PO VB v Javorine 1967-1968 0,24 inventarizovaný H/II/5/16
PO VB v Kalonde 1966 0,12 inventarizovaný H/II/5/17
PO VB v Kostolnej Bašte-fond 1-18 1945-1961 0,4 inventarizovaný H/II/5/18
PO VB v Legnave 1968-1969 0,12 inventarizovaný H/II/5/20
PO VB v Liesku-fond 1-20 1949-1954 0,24 inventarizovaný H/II/5/21
PO VB v Litmanovej 1968-1969 0,12 inventarizovaný H/II/5/22
PO VB v Lučenci-fond 1-21 1948-1989 0,12 inventarizovaný H/II/5/23
PO VB v Malých Kosihách - fond R 8 1949-1952 0,12 inventarizovaný H/II/5/24
PO VB v Malom Lipníku 1968-1969 0,12 inventarizovaný H/II/5/25
PO VB v Mučíne 1966 0,12 inventarizovaný H/II/5/26
PO VB v Mutnom - fond 1-23 1949-1953 0,12 inventarizovaný H/II/5/27
PO VB v Mužli - fond R 8 1949-1952 0,12 inventarizovaný H/II/5/28
PO VB v Novej Bystrici 1945-1951 0,12 inventarizovaný H/II/5/29
PO VB v Oraviciach - fond 1-27 1957-1968 0,24 inventarizovaný H/II/5/30
PO VB v Oravskej Lesnej - fond 1-28 1953-1973 0,4 inventarizovaný H/II/5/31
PO VB v Oravskom Veselom - fond 1-30 1939-1973 0,7 inventarizovaný H/II/5/32
PO VB v Osturni 1952-1968 0,12 inventarizovaný H/II/5/33
PO VB v Pastuchove (Pastovciach) - fond R 6 1920-1973 0,4 inventarizovaný H/II/5/34
PO VB v Pleši-fond 1-33 1949-1955 0,12 inventarizovaný H/II/5/35
PO VB v Preseľanoch nad Ipľom - fond R 6 1949-1954 0,12 inventarizovaný H/II/5/36
PO VB v Pribyline 1950-1952 0,24 inventarizovaný H/II/5/37
PO VB v Rákoš Puste - fond 1-36 1949-1952 0,12 inventarizovaný H/II/5/38
PO VB v Selešťanoch-fond 1-38 1949-1968 0,5 inventarizovaný H/II/5/39
PO VB v Skalitom 1949 0,12 inventarizovaný H/II/5/40
PO VB v Spišskej Starej Vsi 1966-1967 0,12 inventarizovaný H/II/5/41
PO VB v Starej Bystrici - fond 1-41 1956-1966 0,12 inventarizovaný H/II/5/42
PO VB v Stráňanoch 1969 0,12 inventarizovaný H/II/5/43
PO VB v Šahách -fond R 6 1949-1974 0,7 inventarizovaný H/II/5/44
PO VB v Štrbskom Plese 1966-1968 0,24 inventarizovaný H/II/5/46
PO VB v Tachtoch-fond 1-46 1949-1953 0,12 inventarizovaný H/II/5/47
PO VB v Tešmaku-fond R 6 1957-1960 0,12 inventarizovaný H/II/5/48
PO VB vo Velikej nad Ipľom-fond 1-48 1949-1966 0,6 inventarizovaný H/II/5/49
PO VB vo Veľkej Vsi-fond 1-50 1949-1957 0,4 inventarizovaný H/II/5/51
PO VB v Zubrohlave 1967-1973 0,5 inventarizovaný H/II/5/53
PO VB v Želovciach 1951 0,12 inventarizovaný H/II/5/55
Stanica pohraničnej polície v Hornom Bare - fond R 3 1949-1952 0,12 inventarizovaný H/II/5/56
Stanica pohraničnej polície v Kosihách nad Ipľom-fond 1-17 1991-1992 0,12 inventarizovaný H/II/5/57
Stanica pohraničnej polície v Osturni 1978-1991 0,12 inventarizovaný H/II/5/58
Úradovňa cudzineckej polície a pasovej služby v Bratislave 1990 0,12 inventarizovaný H/II/5/59
Oddelenie cudzineckej polície v Banskej Bystrici 1990-1991 0,12 inventarizovaný H/II/5/60
Odd. cudzineckej polície PZ v Dlhej Vsi 1984-1988 0,12 inventarizovaný H/II/5/61
Hraničné odd. PZ v Čertižnom 1986-1990 0,12 inventarizovaný H/II/5/62
Hraničné odd. PZ v Červenom Kláštore 1986-1991 0,12 inventarizovaný H/II/5/63
Hraničné odd. PZ v Malom Lipníku 1983-1990 0,12 inventarizovaný H/II/5/64
Hraničné odd. PZ v Tatranskej Javorine 1989-1991 0,12 inventarizovaný H/II/5/65
Hraničné odd. PZ v Zboji 1989-1991 0,12 inventarizovaný H/II/5/66
Hraničné odd. PZ vo Vyšnej Jablonke 1986-1991 0,12 inventarizovaný H/II/5/67