Archívne fondy ÚPN

A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov

II. Fondy ústredných útvarov unitárneho štátu 1945-1969 - Fondy útvarov štátnej bezpečnosti

názov rok množstvo (bm) stav
Študijný ústav MV v Prahe – fond A 1 1931-1968 0,7 inventarizovaný A/II/1/1
Sekretariát FMV v Prahe – fond A 2/1 1939-1978 0,5 inventarizovaný A/II/1/2
Sekretariát MV ČSR – fond A 2/2 1938-1960 0,24 inventarizovaný A/II/1/3
Sekretariát MV ČSSR – fond A 2/3 1960-1969 0,24 inventarizovaný A/II/1/4
Sekretariát námestníka FMV v Prahe (plk. Jindřich Kotal) – fond A 5 1957-1968 0,12 inventarizovaný A/II/1/5
Sekretariát námestníka FMV v Prahe (plk. Jaroslav Klíma) 1946-1968 0,5 inventarizovaný A/II/1/6
Sekretariát námestníka FMV v Prahe (plk. Ján Záruba) – fond A 9 1956-1968 0,5 inventarizovaný A/II/1/7
Sekretariát štátneho tajomníka MV ČSSR (plk. JUDr Ján Majer) – fond A 10 1968-1969 0,12 inventarizovaný A/II/1/8
Sekretariát námestníka FMV v Prahe (genmjr. Ludvík Hlavačka) – fond A 19 1959-1961 0,12 inventarizovaný A/II/1/9
Sekretariát námestníka FMV v Prahe (plk. RSDr. Štefan Demjan) – fond A 24 1954-1968 0,24 inventarizovaný A/II/1/10
Organizačná a vnútorná správa FMV v Prahe – fond A 6/1, A 6/2 1951-1970 1,6 inventarizovaný A/II/1/11
Inšpekcia MV ČSSR v Prahe – fond A 8 1953-1969 2 inventarizovaný A/II/1/13
Inšpekcia MV ČSSR v Prahe – fond A 8/2 1963-1977 0,6 inventarizovaný A/II/1/14
Odbor pre medzinárodné styky FMV v Prahe – fond A 11 1961-1969 0,24 inventarizovaný A/II/1/15
Bezpečnostné zložky MV v Prahe – fond A 12 1945-1950 0,12 inventarizovaný A/II/1/16
Zemské veliteľstvo ZNB v Prahe – fond A 14 1945-1948 0,12 inventarizovaný A/II/1/17
Zemské veliteľstvo ZNB v Bratislave – fond A 16 1947-1948 1 inventarizovaný A/II/1/18
Hlavné veliteľstvo ZNB v Prahe – fond A 17 1945-1947 0,12 inventarizovaný A/II/1/19
Zemské veliteľstvo ZNB v Bratislave – fond A 18 1947-1948 0,12 inventarizovaný A/II/1/20
Hlavné veliteľstvo NB v Bratislave – fond P 8 1945-1948 1,2 inventarizovaný A/II/1/21
Správa spojenia FMV v Prahe – fond A 21 1952-1975 0,12 inventarizovaný A/II/1/22
Právny odbor sekretariátu FMV v Prahe – fond A 35 1954-1968 0,12 inventarizovaný A/II/1/23
Hlavná správa tlačového dohľadu v Prahe- fond A 38 1953-1954 0,12 inventarizovaný A/II/1/24
Správa vyšetrovania MV ČSR- fond A 509 (Jozef Vicen) 1957-1959 1 inventarizovaný A/II/1/25