Archívne fondy ÚPN

H. Ochrana štátnych hraníc (OŠH) a pohraničná stráž (PS)

II. Fondy teritoriálnych útvarov - Pasové expozitúry a odd. pasových kontrol

názov rok množstvo (bm) stav
Pasová expozitúra NB v Lenártovciach 1946-1949 0,12 inventarizovaný H/II/6/1
Pasová expozitúra NB v Rimavskej Seči 1946-1948 0,12 inventarizovaný H/II/6/2
Pasová kontrola ČSSR odd. v Čani 1957-1989 0,24 inventarizovaný H/II/6/3
Pasová kontrola ČSSR odd. v Domici 1980-1988 0,12 inventarizovaný H/II/6/4
Pasová kontrola ČSSR odd. vo Fiľakove 1979-1983 0,12 inventarizovaný H/II/6/5
Pasová kontrola ČSSR odd. v Hosťovciach 1980-1990 0,12 inventarizovaný H/II/6/6
Pasová kontrola ČSSR odd. v Hraničnej pri Hornáde 1966-1991 0,8 inventarizovaný H/II/6/7
Pasová kontrola ČSSR odd. v Králi 1989-1992 0,12 inventarizovaný H/II/6/8
Pasová kontrola ČSSR odd. v Medveďove 1989-1991 0,12 inventarizovaný H/II/6/9
Pasová kontrola ČSSR v Mníšku nad Popradom 1978-1990 0,24 inventarizovaný H/II/6/10
Pasová kontrola ČSSR odd. v Plavči 1985-1987 0,24 inventarizovaný H/II/6/12
Pasová kontrola ČSSR odd. v Seni 1957-1965 0,12 inventarizovaný H/II/6/13
Pasová kontrola ČSSR odd. v Slovenských Ďarmotách 1978-1982 0,5 inventarizovaný H/II/6/14
Pasová kontrola ČSSR odd. v Šahách 1978-1986 0,12 inventarizovaný H/II/6/15
Pasová kontrola ČSSR OPK vo Vyšnom Komárniku 1978-1991 0,12 inventarizovaný H/II/6/16
Pasová kontrola ČSSR odd. vo Vyšnom Nemeckom 1978-1986 0,24 neinventarizovaný