Archívne fondy ÚPN

J. Politické strany a spoločenské organizácie

II. Politické strany 1945-1989 - ZO KSČ (KSS) pri org. OŠH a PS

názov rok množstvo (bm) stav
Stranícka dokumentácia Správy OŠH v Banskej Bystrici 1973-1990 5 inventarizovaný J/II/2/1
Stranícka dokumentácia Správy OŠH v Košiciach 1968-1989 4 inventarizovaný J/II/2/2
Stranícka dokumentácia 11. brigády PS v Bratislave-fond 2346 1952-1990 58 inventarizovaný J/II/2/3
Stranícka dokumentácia-fond Komárno 2350 1953-1963 0,5 inventarizovaný J/II/2/4
Stranícka dokumentácia-fond Strážske 2400 1962-1966 0,24 inventarizovaný J/II/2/5
Stranícka dokumentácia-fond Trnava 2405 1960-1966 0,4 inventarizovaný J/II/2/6
Stranícka dokumentácia-fond Trnava 2413 1960-1963 0,12 inventarizovaný J/II/2/7
Stranícka dokumentácia-fond Žilina 2411 1952-1962 2 inventarizovaný J/II/2/8