Archívne fondy ÚPN

J. Politické strany a spoločenské organizácie

II. Politické strany 1945-1989 - Ostatné organizácie KSS

názov rok množstvo (bm) stav
Hlavný výbor KSS MV SSR v Bratislave – fond P 24 1968-1989 0,24 inventarizovaný J/II/3/1
Vojenský útvar 9507 v Hronseku - stranícky materiál 1966-1983 0,24 inventarizovaný J/II/3/2
Vojenský útvar 9523 v Košiciach - stranícky materiál 1966-1973 0,24 inventarizovaný J/II/3/3
Vojenský útvar 1250 v Bratislave - stranícky materiál 1968-1972 0,12 inventarizovaný J/II/3/4