Archívne fondy ÚPN

J. Politické strany a spoločenské organizácie

III. Spoločenské organizácie - Iné

názov rok množstvo (bm) stav
Československý helsinský výbor 1991-1993 0,12 neinventarizovaný J/III/2/1
Slovenská asociácia násilne odvlečených 1992-1995 24 usporiadaný