Archívne fondy ÚPN

A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov

II. Fondy ústredných útvarov unitárneho štátu 1945-1969 - Fondy ostatných útvarov

názov rok množstvo (bm) stav
Veliteľstvo zboru vnútornej stráže v Prahe 1954-1963 0,36 inventarizovaný A/II/2/1
Veliteľstvo vnútornej stráže v Prahe 1953-1963 0,48 inventarizovaný A/II/2/2
Ministerstvo národnej obrany v Prahe 1963-1966 0,12 inventarizovaný A/II/2/3
Federálna správa VB v Prahe – fond A 37 1946-1972 0,12 inventarizovaný A/II/2/4
Zemská kriminálna úradovňa v Bratislave - fond P 9 1939-1948 0,24 inventarizovaný A/II/2/5