Archívne fondy ÚPN

A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov

III. Fondy ústredných útvarov za federácie 1969-1989 (1990) - Fondy útvarov štátnej bezpečnosti

názov rok množstvo (bm) stav
Sekretariát FMV v Prahe – fond A 2/4 1968-1978 0,12 inventarizovaný A/III/1/1
Sekretariát námestníka FMV v Prahe (Vašek) – fond A 13 1969 0,12 inventarizovaný A/III/1/2
Sekretariát námestníka FMV v Prahe (Vosecký Jaroslav) – fond A 20 1971 0,12 inventarizovaný A/III/1/3
Sekretariát námestníka FMV v Prahe (Pješčak Ján a Vaňa Pavol) – fond A 32 1972-1981 0,24 inventarizovaný A/III/1/4
Sekretariát I. námestníka FMV (Ján Hanuljak, Ján Kováč) – fond A 33 1977-1980 0,12 inventarizovaný A/III/1/5
Sekretariát komisie pre ochranu štátneho tajomstva FMV v Prahe – fond A 23 1959-1976 0,24 inventarizovaný A/III/1/6
Bezpečnostný odbor ŠtB pri MV SSR – A 29 1969-1970 1,4 inventarizovaný A/III/1/7
Spravodajský odbor FS spravodajskej služby – A 18 1969-1970 0,12 inventarizovaný A/III/1/8
I. správa FMV v Prahe - Hlavná správa rozviedky neinventarizovaný A/III/1/9
III. Správa FMV v Prahe - Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky neinventarizovaný A/III/1/10
IV. správa FMV v Prahe – Správa sledovania – fond A 25 1972 - 1977 0,12 inventarizovaný A/III/1/11
XII. Správa FMV v Prahe - Správa kontrarozviedky v Bratislave 1952-1990 31,7 neinventarizovaný A/III/1/12
XIV. Správa FMV v Prahe – Správa kontrarozviedky pre boj proti mimoriadnym a zvláštnym formám trestnej činnosti- fond A 28 1982-1985 0,12 inventarizovaný A/III/1/13
Správa telovýchovy a vrcholového športu FMV v Prahe – fond A 22 1964-1982 0,4 inventarizovaný A/III/1/14
Kádrová správa FMV v Prahe – fond A 26 1969-1978 0,12 inventarizovaný A/III/1/15
Fed. výbor ozbrojených zväzov prac. bezpečnostných a ozbrojených zložiek v Prahe - fond A 36 1970 0,12 inventarizovaný A/III/1/16
Úrad na ochranu ústavných činiteľov v Bratislave – fond A 40 1967-1991 9 inventarizovaný A/III/1/17
Úradovňa technického zabezpečenia FMV v Bratislave – fond A 41/1 1985 0,04 inventarizovaný A/III/1/18
Úradovňa technického zabezpečenia FMV v Banskej Bystrici – fond A 41/2 1979-1985 0,04 inventarizovaný A/III/1/19
Úradovňa technického zabezpečenia FMV Košice – fond A 41/3 1985-1989 0,04 inventarizovaný A/III/1/20
Útvar technického zabezpečenia FMV v Bratislave- fond A 41/4 1991 0,06 inventarizovaný A/III/1/21
Útvar technického zabezpečenia FMV v Banskej Bystrici – fond A 41/5 1991-1992 0,06 inventarizovaný A/III/1/22
Útvar zvláštnych technických služieb FMV-referát v Bratislave – fond A 41/6 1991 0,06 inventarizovaný A/III/1/23
Útvar zvláštnych technických služieb FMV-referát v Banskej Bystrici – fond a 41/7 1991 0,06 inventarizovaný A/III/1/24
Úrad FMV pre ochranu objektov zvláštnej dôležitosti – II. Odbor – fond A 41/8 1991 0,04 inventarizovaný A/III/1/25
Odbor spravodajskej techniky v Bratislave – fond A 41/9 1991 0,04 inventarizovaný A/III/1/26
Pátracia služba FMV v Bratislave – fond A 41/10 1992 0,04 inventarizovaný A/III/1/27
Inšpekcia MV ČSSR v Prahe - fond A 8/3 1986-1991 0,96 inventarizovaný A/III/1/28