Archívne fondy ÚPN

A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov

III. Fondy ústredných útvarov za federácie 1969-1989 (1990) - Fondy ostatných útvarov

názov rok množstvo (bm) stav
Hlavná správa VB FMV v Prahe – fond A 39 1973-1989 (1991) 4 inventarizovaný A/III/2/1
Rehabilitačná komisia MV v Banskej Bystrici – fond P 10/1 (1968) 1971 0,4 inventarizovaný A/III/2/2
Rehabilitačná komisia MV v Bratislave – fond P 10/2 (1968) 1971 0,4 inventarizovaný A/III/2/3
Rehabilitačná komisia MV v Košiciach – fond P 10/3 (1968) 1971 0,3 inventarizovaný A/III/2/4
Správa Federál. Polic. Zboru pre vyšetrovanie -referát v Bratislave- kpt. JUDr. Vaľo Jozef- fond A 34 1992 0,6 inventarizovaný A/III/2/5