Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

I. Fondy bezpečnostných orgánov, útvarov (1938) 1939 - 1945 - Žandárske stanice

názov rok množstvo (bm) stav
Žandárska stanica v Banskej Bystrici 1941-1945 0,12 neinventarizovaný B/I/2/1