Archívne fondy ÚPN

B. Teritoriálne útvary bezpečnostných orgánov

II. Fondy útvarov štátnej bezpečnosti 1945 - 1953 - Krajské veliteľstvá NB

názov rok množstvo (bm) stav
Veliteľstvo NB pre Stredné Slovensko v Banskej Bystrici – fond T 01 1945 0,12 inventarizovaný B/II/1/1
Krajské veliteľstvo NB v Nitre – fond R 07 1949-1952 0,6 inventarizovaný B/II/1/2
Krajské veliteľstvo NB v Prešove -fond U 08 1945-1954 0,3 inventarizovaný B/II/1/3