Archívne fondy ÚPN

F. Teritoriálne útvary ZNB - VB a ich predchodcovia

I. Fondy na úrovni krajov 1945 – 1989

názov rok množstvo (bm) stav
KS ZNB v Bratislave – fond R 012 1945-1979 9 inventarizovaný F/I/1