Archívne fondy ÚPN

G. Útvary bezpečnosti v armáde

II. Fondy teritoriálnych útvarov 1955 -1990

názov rok množstvo (bm) stav
OVKR KVS v Bratislave 1951-1990 2 neinventarizovaný G/I/1
OVKR KVS v Košiciach 1952-1990 2 neinventarizovaný G/I/2
OVKR KVS v Nitre 1951-1960 0,24 neinventarizovaný
OVKR KVS v Prešove 1957-1958 0,12 neinventarizovaný
OVKR KVS v Žiline 1951-1959 0,36 neinventarizovaný
OVKR KVS v Banskej Bystrici 1952-1990 1,7 neinventarizovaný
OVKR 11. brigády PS 1951-1990 1,5 neinventarizovaný
OVKR 3. obvodu protileteckej obrany vo Zvolene 1951-1955 0,12 neinventarizovaný