Archívne fondy ÚPN

H. Ochrana štátnych hraníc (OŠH) a pohraničná stráž (PS)

I. Fondy ústredných útvarov

názov rok množstvo (bm) stav
HS PS v Prahe 1947-1958 0,8 inventarizovaný H/I/1
Operačný dôstojník HS PS v Prahe 1964-1965 0,12 inventarizovaný H/I/2
Veliteľstvo PS v Prahe 1938-1979 2,3 inventarizovaný H/I/3
HS PS OŠH v Prahe 1959-1988 0,6 inventarizovaný H/I/5
Vojenská rada HS PS OŠH 1973-1988 0,12 inventarizovaný H/I/6