Archívne fondy ÚPN

I. Pracovné a trestanecké tábory

I. Správa pracovných táborov

názov rok množstvo (bm) stav
Správa táborov nútených prác v Prahe - fond E-1 1948-1951 0,12 inventarizovaný I/I/1
Správa internačných, zberných a pracovných stredísk v Prahe - fond E-6 1944-1948 0,12 inventarizovaný I/I/2
Povereníctvo vnútra odbor BK/8 v Bratislave - fond E 5 1939-1950 0,5 inventarizovaný I/I/3
Zmocnenec Správy TNP v Brne - fond E-2 1949 0,12 inventarizovaný I/I/4