Archívne fondy ÚPN

J. Politické strany a spoločenské organizácie

I. Politické strany 1939-1945

názov rok množstvo (bm) stav
Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy 1938-1945 neinventarizovaný J/I/1
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Banskej Štiavnici 1939-1944 neinventarizovaný J/I/2
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Dobšinej 1940-1943 neinventarizovaný J/I/3
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Dolnom Kubíne 1939-1944 neinventarizovaný J/I/4
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Levoči 1939-1942 neinventarizovaný J/I/5
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Medzilaborciach 1939-1944 neinventarizovaný J/I/6
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Nitre 1941-1942 neinventarizovaný J/I/7
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Poprade 1939-1943 neinventarizovaný J/I/8
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Prešove 1939-1944 neinventarizovaný J/I/9
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Sabinove 1941-1945 neinventarizovaný J/I/10
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Starej Ľubovni 1941-1942 neinventarizovaný J/I/11
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Topoľčanoch 1934-1945 neinventarizovaný J/I/12
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Trebišove 1941-1942 neinventarizovaný J/I/13