Archívne fondy ÚPN

K. Školstvo

I. Vysoké školy

názov rok množstvo (bm) stav
Vysoká škola ZNB - fakulta OŠH v Holešove – fond 8 1973-1990 3 inventarizovaný K/I/1
Vysoká škola ZNB – fakulta vyšetrovania v Bratislave 1976-1990 6 inventarizovaný K/I/2