Archívne fondy ÚPN

M. Zbierky

I. Samizdatová literatúra

názov rok množstvo (bm) stav
Redakcia Bratislavské listy 1988-1989 0,06 usporiadaný M/II/1
Zbierka Nezávislá kultúra 60.r.20.st.-1989 0,5 usporiadaný M/II/2
Zbierka samizdatu a exil. literatúry 1960-1990 2,7 usporiadaný M/II/3
Tlačiareň Krumpholc 1961-1990 0,24 usporiadaný M/II/4