Archívne fondy ÚPN

G. Útvary bezpečnosti v armáde

I. Fondy centrálnych útvarov

názov rok množstvo (bm) stav
O VKR VVO v Trenčíne 1951-1990 (1992) 24 neinventarizovaný G/I/7