Archívne fondy ÚPN

G. Útvary bezpečnosti v armáde

III. Fondy jednotlivých vojenských útvarov

názov rok množstvo (bm) stav
OVKR VÚ 4424 v Topoľčanoch 1958-1990 1,8 čiastočne inventarizovaný G/I/3
OVKR VÚ 5201 v Prešove 1975-1990 0,8 čiastočne inventarizovaný G/I/4
OVKR VÚ 5949 v Pezinku 1961-1990 1 čiastočne inventarizovaný G/I/5
OVKR 11. železničnej brigády v Žiline 1961-1964 0,12 inventarizovaný
OVKR 8. brigády vnútornej stráže MV v Žiline 1953-1962 0,12 inventarizovaný
OVKR 18. motostreleckej divízie v Košiciach (1950) 1952-1964 0,48 inventarizovaný
OVKR 2. leteckej stíhacej divízie vo Zvolene 1953-1969 0,24 inventarizovaný
OVKR 34. bojovej leteckej divízie v Trenčíne 1954-1957 0,12 inventarizovaný
OVKR 4. streleckej divízie v Trnave 1951-1958 0,24 inventarizovaný
OVKR 1. streleckého zboru v Banskej Bystrici 1951-1956 0,24 inventarizovaný