Archívne fondy ÚPN

G. Útvary bezpečnosti v armáde

IV. Fondy vojenských škôl

názov rok množstvo (bm) stav
OVKR VVLŠ SNP v Košiciach 1978-1990 0,5 neinventarizovaný G/I/6
OVKR VVŠ v Liptovskom Mikuláši 1976-1990 0,8 neinventarizovaný G/I/8
OVKR Letecké učilište v Košiciach 1960-1973 0,12 inventarizovaný
OVKR Letecké vojenské učilište v Liptovskom Mikuláši 1959-1967 0,12 inventarizovaný
OVKR Vyššie delostrelecké učilište v Martine 1963-1970 0,12 inventarizovaný