Archívne fondy ÚPN

C. Zväzková agenda

I. I. S ZNB

názov rok množstvo (bm) stav
Operatívny zväzok objektový
Operatívne zväzky staršieho dáta
Osobný zväzok KP
Osobný zväzok TS
Zväzok KB a PB
Operatívna korešpondencia