Archívne fondy ÚPN

C. Zväzková agenda

II. III. S ZNB

názov rok množstvo (bm) stav
1. Hlavná správa VKR inventarizovaný C/II/1
2. VVO inventarizovaný C/II/2