Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky

II. Správa ZNB (Séria: FS-ZS)

Zdroj: Archív MV ČR

Vedená: od 25.09.1969 do 01.02.1971, Registračné čísla: 1451 až 1940, Počet strán: 55

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

« predchádzajúca 3 nasledujúca »

3

Počet strán: 55 

« predchádzajúca 3 nasledujúca »