Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky

KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: I)

Vedená: od 24.03.1958 do 23.04.1958, Registračné čísla: 491 až 980, Počet strán: 53

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

« predchádzajúca 3 nasledujúca »

3

Počet strán: 53 

« predchádzajúca 3 nasledujúca »