Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky

KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: II)

Vedená: od 22.05.1987 do 14.01.1988, Registračné čísla: 36591 až 37650, Počet strán: 103

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

« predchádzajúca 4 nasledujúca »

4

Počet strán: 103 

« predchádzajúca 4 nasledujúca »