Útvary pasov a víz na Slovensku

Odbor pasov a víz Krajskej správy ZNB Bratislava (1966 – 1989)

Vnútorné oddelenie

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BRATKOVÁ Jana 222044 01.07.1988 30.06.1989 referent spisov
HARNOVÁ Marta 210706 01.07.1988 31.12.1988 referent spisov
IŠTOKOVÁ Oľga 01.07.1967 referent spisov
KOPECSNÁ – MIKLÓSOVÁ Helena 229134 01.07.1988 31.12.1989 referent spisov
LÁBANOVÁ – DOMOVÁ Antónia 150131 01.09.1966 31.05.1967 referent spisov
POLIAKOVÁ – ČECHOVÁ Brigita 160476 01.07.1973 referent
VIZNEROVÁ Mária 238527 15.04.1989 31.12.1989 referent spisov

1. oddelenie – pasové (do roku 1971: I. skupina – pasy)

Náčelníci /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
GÁBRŠ Ján 193621 01.02.1979 30.11.1983 náčelník zobraziť
GOLAS Marian 194463 01.01.1984 31.03.1987 náčelník zobraziť
GREGORKA Ľubomír 192023 01.04.1987 31.12.1989 náčelník zobraziť
HUDCOVIČ Rudolf 121113 01.09.1966 vedúci skupiny
ŠIKULA František 120373 01.03.1969 30.09.1971 vedúci skupiny zobraziť
ZBUDILA Milan 127349 01.12.1975 31.01.1979 náčelník zobraziť

Zástupcovia náčelníka /vedúceho skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BODÓ Jozef 197851 01.08.1986 31.12.1989 zastupujúci náčelník 1.4.1987 zástupca náčelníka
GREGORKA Ľubomír 192023 01.08.1985 31.03.1987 zástupca náčelníka zobraziť
HUBINSKÝ Ľubomír 182095 01.01.1985 dočasne zástupca náčelníka
NOSEK Viliam 198121 01.09.1982 31.10.1984 zástupca náčelníka
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ALSCHEROVÁ Alena 207183 24.09.1979 28.02.1980 referent spisov
ALSCHEROVÁ Alena 207183 01.12.1982 28.02.1983 referent spisov
ANDREJKOVÁ Mária 120504 01.06.1969 31.12.1978 referent
BAJANÍKOVÁ Božena 147893 01.09.1982 31.12.1989 starší referent
BAJCÁR Rudolf 119556 01.09.1966 13.04.1970 starší referent
BELAN Juraj 119576 01.11.1967 31.03.1969 starší referent
BELAN Juraj 119576 01.07.1974 31.03.1980 starší referent
BENKOVSKÝ Miroslav 202641 31.12.1989 referent 1.3.1984 starší referent
BIROČÁK Richard 227400 01.09.1988 30.03.1989 referent
BOCKO Ján 182033 21.06.1977 13.08.1983 referent
BODÓ Jozef 197851 01.08.1986 31.03.1987 starší referent
BOTOROVÁ Eva 119624 01.09.1966 referent
BRATKOVÁ Jana 222044 01.09.1983 30.06.1988 referent spisov
BUDOŠ Jozef 210378 31.12.1989 referent
BULLOVÁ Viera 194931 01.10.1982 30.09.1987 referent 1.10.1987 starší referent
DANKO František 120776 01.09.1966 30.04.1974 referent 1.7.1968 starší referent
DAVID Emil 120782 01.04.1979 31.12.1989 vedúci skupiny prvého oddelenia 1.7.1988 starší referent
DERZSIOVÁ Mária 192091 01.10.1982 31.12.1989 referent spisov 1.9.1983 referent
DROBŇÁK Ján 120815 01.09.1966 referent 1.6.1967 starší referent
DROŽDIAKOVÁ Mária 119692 01.10.1971 30.06.1986 referent
DUDÁŠ Anton 119700 28.02.1980 starší referent
DUDOŇ Jozef 119703 01.02.1968 14.04.1974 referent
ELEKOVÁ Anna 156344 31.07.1988 referent
ELOGA Jozef 119715 01.06.1978 31.03.1979 starší referent
FIURÁŠEK Jaroslav 179655 01.09.1982 31.12.1989 starší referent
FORRO Štefan 194226 01.10.1971 31.08.1976 referent
FORRO Štefan 194226 01.09.1976 30.06.1984 vedúci skupiny prvého oddelenia
GAJARSKÁ Blanka 181509 31.12.1989 referent spisov 1.9.1983 referent
GAJDOŠOVÁ Anna 180277 01.02.1979 25.06.1983 referent spisov
GAJDOŠOVÁ Anna 180277 01.10.1984 31.12.1989 referent
GONDA Ladislav 119766 01.09.1966 referent
GREGORKA Ľubomír 192023 01.03.1978 15.08.1981 referent zobraziť
HAČKO Dominik 119780 01.05.1967 referent
HARBUT Jozef 160231 01.01.1977 28.02.1980 referent
HAŠČÍN Štefan 121010 01.09.1966 starší referent
HAVIAR Anton 131179 01.11.1966 31.10.1967 referent
HOMOLKA Miroslav 212501 01.03.1983 31.08.1985 referent
HROZIENČIK Július 119823 01.05.1974 31.05.1978 starší referent
HUBINSKÝ Ľubomír 182095 31.12.1989 starší referent 1.11.1984 vedúci starší referent, 1.7.1988 starší referent
JANČEK Pavel 119862 01.09.1966 starší referent
JANŠÁK Jaroslav 215202 01.09.1983 31.03.1985 referent
JURÍČEKOVÁ Viera 198387 01.05.1984 30.04.1989 referent
KLEIN Gustáv 119908 01.05.1967 31.12.1969 starší referent
KLIMEK Emil 121298 01.09.1966 30.06.1968 starší referent
KLIMITSOVÁ Iveta 207167 01.09.1979 30.04.1981 referent spisov
KLIMO Rudolf 202661 28.02.1980 referent
KODAY Ľudovít 181423 29.11.1976 28.02.1980 referent
KOLLÁRIK Peter 215207 01.10.1989 referent neukončil do 31.12.1989
KONEČNÝ Vladimír 196616 01.03.1980 05.07.1980 starší referent
KOPECSNÁ – MIKLÓSOVÁ Helena 229134 01.09.1986 30.06.1988 referent spisov
KORDOŠ Dušan 181652 28.02.1980 referent
KOVÁČ Milan 204803 01.11.1984 referent starší referent
KOZÁK Karol 194886 01.03.1978 30.06.1979 referent
KOZÁR Dušan 196174 01.01.1983 31.01.1984 starší referent
KRAJČOVIČOVÁ Júlia 121414 01.11.1966 referent
LACKOVIČ Vladimír 192282 01.08.1980 31.01.1981 starší referent zobraziť
MADARA Ján 194283 01.02.1979 31.12.1989 starší referent
MAGDINA Miloš 215120 01.03.1984 30.06.1986 referent
MÄRZ Miroslav 202615 28.02.1980 referent
MATÚŠKOVÁ Drahomíra 202841 30.11.1987 referent
MIKLÓS Tibor 221329 01.03.1989 31.12.1989 referent
MOCÍKOVÁ Oľga 151296 01.08.1986 31.03.1989 referent
MOROVIK Rudolf 194366 30.04.1986 starší referent
MOTÚZ Vincent 120138 01.02.1968 31.03.1969 referent
MRVA Ľubomír 193361 28.02.1980 referent
NINČÁKOVÁ Terézia 153907 01.07.1988 31.12.1989 starší referent
NOSKOVÁ – STANOVÁ Katarína 199144 01.07.1975 28.02.1980 referent
PARÁK Jozef 202619 28.02.1980 referent
PETRŽELKOVÁ Tatiana 207951 01.09.1982 31.12.1989 referent spisov 1.10.1983 referent
POLIAKOVÁ – ČECHOVÁ Brigita 160476 31.12.1989 referent 1.3.1984 starší referent
POVAŽANCOVÁ Henrieta 210589 01.09.1979 31.12.1989 referent spisov 1.5.1983 referent, 1.8.1988 starší referent
RAUSCH Ján 192025 01.09.1982 31.12.1989 starší referent
REPKA Štefan 125375 01.03.1970 31.10.1971 referent
REŠETÁROVÁ Alžbeta 121992 01.09.1966 referent
RUDICKÝ Milan 163783 28.02.1980 starší referent
RYBANSKÝ Anton 120299 01.09.1966 31.01.1968 referent
SATURY Michal 120310 01.11.1970 14.05.1971 starší referent
SEDLÁČEK Jaroslav 106680 01.06.1969 31.01.1971 starší referent
SEKELOVÁ Viera 202916 13.08.1984 31.12.1989 referent spisov 1.8.1986 referent
ŠEVCOVÁ Jana 192125 01.09.1970 30.04.1972 referent
ŠIKULA František 120373 01.10.1971 31.01.1980 starší referent zobraziť
ŠIMKOVIČ Jozef 120375 01.05.1969 30.09.1971 referent starší referent
ŠKOREC Štefan 156780 01.05.1975 28.02.1977 referent
ŠKROBÁNKOVÁ Mária 119873 01.05.1969 31.07.1988 referent 1.4.1971 starší referent
SLOBODA Anton 120325 01.07.1968 30.04.1979 referent 1.9.1972 starší referent
ŠPITALSKÝ Ján 158546 01.02.1979 28.02.1980 starší referent zobraziť
STEHLÍK Dušan 120340 01.10.1971 28.02.1978 referent 1.6.1972 starší referent
STOPOVÁ Viera 182058 01.07.1988 31.12.1989 referent
STRECHAJOVÁ Eva 154435 01.09.1982 31.12.1989 starší referent
ŠVRČEK Peter 181296 31.12.1989 starší referent
ŠVRČKOVÁ Božena 152874 01.04.1969 16.03.1980 referent
ŠVRČKOVÁ Božena 152874 01.05.1989 31.12.1989 referent
TONKA Robert 212053 31.12.1989 referent
TRNOVSKÝ Stanislav 198134 01.09.1974 31.12.1975 referent
VAŠÁKOVÁ Františka 120467 01.02.1978 31.10.1983 starší referent
VOJTKO Štefan 01.05.1975 vodič mechanik na voľnom mieste referenta pasového oddelenia

2. oddelenie – vízové (do roku 1971: II. skupina – víza)

Náčelníci /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BIZOŇ Viktor 130462 01.07.1977 31.10.1984 náčelník zobraziť
KLIMEK Emil 121298 01.07.1968 14.04.1970 vedúci skupiny
NOSEK Viliam 198121 01.11.1984 31.12.1989 náčelník
SEDLÁČEK Jaroslav 106680 01.02.1971 30.04.1975 vedúci skupiny 1.12.1971 náčelník vízového oddelenia

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BIZOŇ Viktor 130462 01.01.1971 30.06.1977 starší referent zobraziť
ČULÍKOVÁ Júlia 119591 01.07.1967 referent
DANKO František 120776 01.08.1966 31.08.1966 referent
ELEKOVÁ Anna 156344 01.10.1971 referent 1.8.1988 starší referent
ELOGA Jozef 119715 01.03.1974 31.05.1978 starší referent
FRÝDEKOVÁ Valéria 120895 01.09.1966 15.08.1967 referent
GOLAS Marian 194463 01.03.1973 31.08.1980 referent 1.5.1978 starší referent zobraziť
HARNOVÁ Marta 210706 01.01.1989 31.12.1989 referent
HAVIAR Anton 131179 01.11.1967 30.06.1972 referent
HROZIENČIK Július 119823 01.09.1966 31.07.1971 referent starší referent
HVOJNÍKOVÁ Andela 121132 01.09.1966 28.02.1974 referent
JANŠÁK Jaroslav 215202 01.03.1983 31.08.1983 referent
JURSA Libor 119886 01.09.1966 starší referent
KOZÁK Karol 194886 01.07.1979 31.12.1989 referent 1.2.1980 starší referent
KOZÁR Dušan 196174 01.02.1984 31.03.1986 starší referent
MESZÁROŠ Karol 221327 31.12.1989 referent 1.2.1989 starší referent
MOCÍKOVÁ Oľga 151296 01.04.1989 31.12.1989 starší referent
MOROVIK Rudolf 194366 01.05.1986 31.12.1989 starší referent
ONDREJKOVÁ Elena 202529 01.09.1987 31.12.1989 referent
RADIČ Viktor 120278 01.09.1966 starší referent
ŠKROBÁNKOVÁ Mária 119873 01.08.1988 31.01.1989 starší referent
STEHLÍK Dušan 120340 01.10.1966 30.09.1971 referent
UJVÁRY Bohdan 122339 01.12.1970 14.12.1981 referent
UJVÁRY Bohdan 122339 19.01.1982 31.12.1988 referent
VÁCLAVÍK Bohuslav 122352 01.09.1966 starší referent

3. oddelenie – operatívne (do roku 1971: III. Operatívna skupina, k 1.9.1982 bolo zrušené a funkčné miesta boli prevedené na 1. oddelenie – pasové)

Náčelníci /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BYSTRICKÝ Štefan 119647 náčelník
FIGURA Marián 197041 01.12.1979 28.02.1982 náčelník zobraziť
ONDRÍŠEK Štefan 120184 01.10.1971 31.03.1973 starší referent na voľnom mieste náčelníka oddelenia zobraziť
ZBUDILA Milan 127349 01.02.1979 31.12.1979 náčelník zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BALÁŽ Marián 210590 01.11.1979 31.05.1981 starší referent
BELAN Juraj 119576 01.08.1966 31.10.1967 referent
BYSTRICKÝ Štefan 119647 01.09.1966 referent
DANKO František 120776 01.05.1974 31.12.1978 starší referent
DAVID Emil 120782 01.04.1977 31.03.1979 starší referent
ELOGA Jozef 119715 01.09.1966 30.06.1969 referent
FIURÁŠEK Jaroslav 179655 31.08.1982 starší referent
HROZIENČIK Július 119823 01.08.1971 30.04.1974 starší referent
JUHÁS Ján 119880 01.08.1971 31.07.1975 starší referent
KŇAZ Ladislav 119921 01.07.1975 31.10.1977 starší referent
MAŽGUT Ján 120088 01.09.1966 referent
MOLNÁR Rudolf 120132 01.08.1966 31.07.1969 starší referent
NOSEK Viliam 198121 31.08.1982 starší referent
ONDRÍŠEK Štefan 120184 01.10.1970 30.09.1971 starší referent zobraziť
PALACKA Karol 121819 01.04.1977 31.01.1982 starší referent
POLIAKOVÁ – ČECHOVÁ Brigita 160476 15.04.1976 referent spisov referent
RAUSCH Ján 192025 01.07.1979 31.08.1982 starší referent
SATURY Michal 120310 01.08.1966 31.10.1970 referent 1.12.1969 starší referent
ŠIKULA František 120373 01.12.1967 28.02.1969 referent zobraziť
STRECHAJOVÁ Eva 154435 01.06.1979 31.08.1982 starší referent

Referenti s neuvedeným oddelením

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ANDREJKOVÁ Mária 120504 01.03.1984 31.08.1984 referent
ANDREJKOVÁ Mária 120504 01.03.1985 31.08.1985 odborný referent
ANDREJKOVÁ Mária 120504 01.04.1987 08.04.1987 odborný referent
BODÓ Jozef 197851 referent
FORRO Štefan 194226 01.07.1971 30.09.1971 referent
HUDCOVIČ Rudolf 121113 01.08.1966 31.08.1966 referent
KASMAN Pavel 119897 referent
NOSKOVÁ – STANOVÁ Katarína 199144 30.06.1975 referent spisov
OTIEPKA Milan 198122 referent
POTFAJ Drahoslav 198125 referent
SLABÝ Miroslav 152167 referent
SMOLNÍČKOVÁ Oľga 158808 referent spisov
SUBI Štefan 120349 01.06.1976 30.09.1977 referent
TRNOVSKÝ Stanislav 198134 01.06.1977 28.12.1978 referent
ZÁVIŠOVÁ Pavla 127348 referent
ŽUŽA – DONOVAN Ondrej 127366 01.04.1968 31.05.1968 referent zobraziť