Útvary pasov a víz na Slovensku

Odbor pasov a víz Krajskej správy ZNB Bratislava (1966 – 1989)

Útvary pasov a víz v okresoch

Skupina pasov a víz Bratislava – vidiek KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BILLÝ Peter 119596 01.03.1971 28.02.1977 vedúci skupiny
KLIMEK Emil 121298 15.04.1970 30.09.1970 vedúci skupiny

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BAJCÁR Rudolf 119556 14.04.1970 30.09.1971 starší referent
BILLÝ Peter 119596 01.08.1966 28.02.1971 starší referent
DUDOŇ Jozef 119703 01.08.1966 31.01.1968 referent
KLIMEK Emil 121298 01.10.1970 30.09.1977 starší referent
RYBANSKÝ Anton 120299 01.02.1968 referent
STEHLÍK Dušan 120340 01.08.1966 30.09.1966 referent
ZAJACOVÁ Anna 127344 01.10.1966 31.12.1967 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Bratislava – vidiek (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KŇAZ Ladislav 119921 01.11.1977 31.01.1981 náčelník
KUBÍČEK Ludvík 152612 01.04.1981 31.12.1989 dočasne náčelník 1.6.1981 náčelník zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HLAVATA Vlastimil 193005 31.12.1989 starší referent
KLIMEK Emil 121298 01.10.1977 31.10.1977 starší referent
MALÁ Darina 207169 01.03.1985 31.12.1989 referent spisov 1.10.1987 referent
MOLNÁR Anton 193287 01.11.1984 31.12.1989 referent
NAGYOVÁ Dorota 194083 01.07.1988 31.12.1989 starší referent
ORAVEC Ferdinand 197078 01.08.1987 31.12.1989 starší referent

Skupina pasov a víz Dunajská Streda KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BARANOVIČ Emil 119565 01.08.1966 referent
KERTÉSZ Tibor 121281 01.01.1977 30.09.1977 starší referent zobraziť
KRIŽANOVÁ Helena 194893 30.09.1977 referent
MORAVSKÝ Matej 121733 01.08.1966 starší referent
SUBI Štefan 120349 18.07.1975 26.11.1976 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Dunajská Streda (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DVORÁK Karol 180749 01.01.1987 31.12.1989 náčelník zobraziť
KERTÉSZ Tibor 121281 01.02.1979 31.12.1986 náčelník zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KERTÉSZ Tibor 121281 01.10.1977 31.01.1979 starší referent zobraziť
KRIŽANOVÁ Helena 194893 01.10.1977 referent 1.10.1987 starší referent
ŠÁTOR Ján 198817 31.12.1989 starší referent

Skupina pasov a víz Galanta KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
SUBI Štefan 120349 01.07.1977 30.09.1977 náčelník
ZAUJEC Jozef 127347 vedúci skupiny

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HAČKO Dominik 119780 01.11.1966 30.04.1967 referent
KRAJČOVIČOVÁ Júlia 121414 01.08.1966 31.10.1966 referent
KRUTEK Vojtech 119993 01.08.1966 starší referent
ŠAJBEN Ján 122167 01.08.1966 30.04.1973 referent 1.10.1971 starší referent
ŠIDOVÁ Anna 152754 01.02.1975 referent
SUBI Štefan 120349 27.11.1976 27.11.1976 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Galanta (1977 ─ 1989)

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HADNAĎ Dezider 157899 31.12.1989 náčelník
SUBI Štefan 120349 01.10.1977 28.03.1979 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
MRVOVÁ Marta 121743 01.04.1982 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent
TOMAČEK František 194061 31.12.1989 starší referent

Skupina pasov a víz Komárno KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Náčelník /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KRAJČOVIČ Michal 119975 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HEGEDÜŠ Florian 121018 01.08.1966 referent
KRAJČOVIČ Michal 119975 01.08.1966 starší referent vedúci skupiny
LUDROVCOVÁ Ľudmila 158261 01.08.1971 30.09.1977 referent
ŽUŽA – DONOVAN Ondrej 127366 01.10.1966 31.03.1968 referent zobraziť

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Komárno (1977 ─ 1989)

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
SZÉNÁSI Gabriel 148124 31.12.1989 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DARÁZS Ernest 204774 01.12.1988 31.12.1989 referent
LUDROVCOVÁ Ľudmila 158261 01.10.1977 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent
MIŠÁK Milan 197620 31.12.1989 starší referent

Skupina pasov a víz Levice KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KŇAZOVIČ Ján 119922 01.05.1971 30.04.1977 vedúci skupiny
REPKA Štefan 125375 01.07.1977 30.09.1977 vedúci skupiny

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KLUČIAR Ľudovít 119918 01.08.1966 referent
KŇAZOVIČ Ján 119922 01.08.1966 30.04.1971 starší referent
REPKA Štefan 125375 01.11.1971 30.06.1977 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Levice (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
REPKA Štefan 125375 01.10.1977 30.11.1979 náčelník
ZELINKA Ladislav 148127 01.03.1980 31.12.1989 náčelník zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HRUŠKOVIČOVÁ Margita 192275 01.07.1980 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent
MARTIŠKO Pavel 199414 01.04.1980 31.12.1989 starší referent
SEIDL Jozef 198916 31.12.1989 referent
ZELINKA Ladislav 148127 01.02.1978 29.02.1980 starší referent zobraziť

Skupina pasov a víz Nitra KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Náčelník /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KONTÁR Ján 119937 01.03.1971 30.09.1977 vedúci skupiny 1.10.1971 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KONTÁR Ján 119937 01.08.1966 28.02.1971 starší referent
SUBI Štefan 120349 01.02.1971 31.05.1971 referent
SUBI Štefan 120349 01.10.1971 17.07.1975 referent
VARGA František 120463 01.11.1970 30.09.1977 starší referent
ZAUJEC Jozef 127347 01.08.1966 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Nitra (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
GOGA Anton 202515 01.12.1984 31.12.1989 náčelník
KONTÁR Ján 119937 01.10.1977 31.12.1984 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DVORSKÝ Peter 210821 01.08.1988 31.12.1989 starší referent
FRAŇOVÁ Štefánia 199545 01.07.1978 31.12.1989 referent spisov 1.10.1987 referent
KOVÁČ Dušan 181660 01.12.1984 31.12.1989 starší referent
KOVAČOVIČOVÁ Eva 181297 31.12.1989 referent
TOMAŠKIN Jozef 210572 31.12.1989 starší referent
VARGA František 120463 01.10.1977 31.12.1977 starší referent

Skupina pasov a víz Nové Zámky KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Náčelník /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KLANICA Ján 119906 vedúci skupiny

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HAJASOVÁ Irena 193040 30.09.1977 referent
HUBA Oskár 119827 01.08.1966 31.08.1971 referent
KLANICA Ján 119906 01.08.1966 starší referent
ŠARI Jozef 157854 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Nové Zámky (1977 ─ 1989)

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
MAĎAR Michal 193508 31.12.1989 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HAJASOVÁ Irena 193040 01.10.1977 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent
LUKÁČ Pavol 202610 31.12.1989 referent
ZAŤKO Dušan 223535 31.12.1989 referent

Skupina pasov a víz Senica KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Náčelník /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KOŽÁK Štefan 119970 01.03.1971 30.09.1977 vedúci skupiny

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
IVÁNEK Ľudovít 119854 01.08.1966 starší referent
KOŽÁK Štefan 119970 01.08.1966 28.02.1971 referent 1.1.1970 starší referent
KUKLIŠOVÁ Helena 192494 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Senica (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HORŇÁK Vladimír 204859 31.12.1989 náčelník
IŠTVANČIN Pavel 119851 01.03.1979 30.04.1980 náčelník zobraziť
KOŽÁK Štefan 119970 01.10.1977 31.05.1979 vedúci okresnej skupiny 1.1.1977 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HORŇÁK Vladimír 204859 01.05.1980 referent
JANŠÁK Jaroslav 215202 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent
RUSNÁKOVÁ Anna 192122 01.07.1988 31.12.1989 referent
TURAN Pavol 180958 31.12.1989 starší referent

Skupina pasov a víz Topoľčany KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Náčelník /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
PAŠKRTA Jozef 121837 01.03.1971 30.09.1977 náčelník zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
PAŠKRTA Jozef 121837 01.08.1966 28.02.1971 starší referent zobraziť
VALKO Jozef 120454 01.08.1966 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Topoľčany (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
PAŠKRTA Jozef 121837 01.10.1977 31.03.1980 náčelník zobraziť
ŠTRBA Anton 197258 01.04.1980 31.12.1989 dočasne náčelník 1.9.1980 náčelník zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ANDEL Ľudovít 120501 01.10.1979 31.12.1989 starší referent
BOBOŠÍK Róbert 227376 01.10.1988 31.12.1989 referent
FUSANOVÁ Mária 197182 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent

Skupina pasov a víz Trenčín KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Náčelník /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
MAGULA František 121552 01.03.1971 30.09.1977 vedúci skupiny

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DAŠKO Anton 128509 01.08.1966 30.06.1970 starší referent
DOUBKOVÁ Anna 193467 01.10.1970 30.09.1977 referent
MAGULA František 121552 01.08.1966 28.02.1971 referent 1.7.1968 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Trenčín (1977 ─ 1989)

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ILAVSKÝ Peter 199208 01.09.1984 31.12.1989 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DOUBKOVÁ Anna 193467 01.10.1977 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent
LABUDA Oto 216370 01.10.1988 31.12.1989 referent
ŠPANKOVIČOVÁ Ľudmila 180613 31.12.1989 starší referent
VANDŽALOVÁ Alena 181559 01.01.1989 31.12.1989 referent

Skupina pasov a víz Trnava KS ZNB Bratislava (1966 ─ 1977)

Náčelník /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ONDRUŠKA Július 121799 01.10.1966 30.09.1977 vedúci skupiny náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KOPUNEC Robert 119940 01.08.1966 referent
ONDRUŠKA Július 121799 01.08.1966 30.09.1966 starší referent
VARGA František 120463 01.08.1966 31.10.1970 referent 1.11.1966 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Trnava (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
LACKOVIČ Vladimír 192282 01.06.1983 31.12.1989 náčelník zobraziť
ONDRUŠKA Július 121799 01.10.1977 30.09.1978 náčelník
ŠEPELOVÁ Mária 120371 01.10.1978 30.06.1983 poverený náčelník 1.12.1978 náčelník zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BAJZÍKOVÁ Dana 192474 31.12.1989 starší referent
BÍLÝ Pavol/Pavel 198328 01.10.1988 31.12.1989 starší referent
DAMAŠKOVIČ Viliam 198428 01.02.1989 31.12.1989 referent
HENČEKOVÁ Anna 119795 referent
HORKA František 121066 01.05.1985 31.12.1989 starší referent
POPOVIČOVÁ Anna 128343 01.10.1988 31.12.1989 starší referent
ŠEPELOVÁ Mária 120371 01.10.1977 30.09.1978 starší referent zobraziť
ŠEVČÍK Milan 198733 31.12.1989 starší referent

Oddelenie pasov a víz ObS ZNB Bratislava I. (1979 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KULHÁŇ Július 199225 01.05.1983 31.12.1989 náčelník zobraziť
ŠPITALSKÝ Ján 158546 01.10.1983 28.02.1984 poverený náčelník zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BRATKOVÁ Jana 222044 01.07.1989 31.12.1989 referent
HERMANNOVÁ Jana 168279 01.07.1988 31.12.1989 referent
HROZIENČIK Július 119823 01.04.1983 30.04.1987 odborný referent
KLIMO Rudolf 202661 01.03.1980 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent
KOLLÁROVÁ Eva 210756 01.05.1980 30.06.1988 referent
KULHÁŇ Július 199225 01.05.1983 starší referent zobraziť
MESZÁROŠ Ján 193721 01.04.1989 31.12.1989 referent
NOSKOVÁ – STANOVÁ Katarína 199144 31.12.1989 starší referent
ŠPITALSKÝ Ján 158546 01.03.1980 30.09.1983 starší referent zobraziť
ŠPITALSKÝ Ján 158546 01.03.1984 31.12.1989 starší referent zobraziť

Oddelenie pasov a víz ObS ZNB Bratislava II. (1979 ─ 1989)

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BOGYAYOVÁ Alžbeta 180210 01.05.1986 31.12.1989 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BUOCIKOVÁ Božena 194302 31.12.1989 referent
CEHLÁRIK Jozef 202581 31.12.1989 starší referent
GAÁLOVÁ Etela 158358 01.07.1988 starší referent
MIKUŠOVÁ Marta 158922 01.10.1988 31.12.1989 starší referent
PARÁK Jozef 202619 31.05.1987 referent
PROCHÁSKOVÁ – IVANIČOVÁ Oľga 153363 01.07.1988 31.12.1989 starší referent
RUDICKÝ Milan 163783 31.12.1989 starší referent
RYBOVÁ Jarmila 194687 01.03.1980 31.03.1982 referent
TAKÁČ Miroslav 223757 01.09.1987 31.12.1989 referent

Oddelenie pasov a víz ObS ZNB Bratislava III. (1979 ─ 1989)

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BENNÁR Viliam 216294 31.12.1989 referent 1.10.1987 starší referent
KUĽHOVÁ Jana 180812 31.12.1989 referent
MARTINOVSKÁ Marcela 197362 31.12.1989 starší referent
MÄRZ Miroslav 202615 referent
VANEKOVÁ Viera 192868 01.07.1988 31.12.1989 referent

Oddelenie pasov a víz ObS ZNB Bratislava IV. (1979 ─ 1989)

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HANAJÍK Milan 197608 01.03.1980 31.12.1989 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
GLOZNEKOVÁ Veronika 192127 01.03.1980 31.12.1989 referent
GVOTH Karol 204598 01.06.1981 31.12.1989 starší referent
JANKOVIČOVÁ – VALOVIČOVÁ – VYTYKAČOVÁ Ľubica 179991 31.12.1989 referent
KUPKOVÁ Eva 128342 01.07.1988 31.12.1989 starší referent
PRVONIČ Peter 192737 01.11.1983 31.01.1989 referent 1.6.1984 starší referent
SURANOVSKÝ Milan 133599 01.02.1989 31.12.1989 starší referent
ŠVRČKOVÁ Božena 152874 17.03.1980 30.06.1986 referent

Oddelenie pasov a víz ObS ZNB Bratislava V. (1979 ─ 1989)

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BARTKO Michal 206765 31.12.1989 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HROZIENČIK Július 119823 01.05.1987 31.10.1987 referent
JURÍČEKOVÁ Viera 198387 01.05.1989 31.12.1989 referent
KOLLÁROVÁ Eva 210756 01.07.1988 31.12.1989 starší referent
MAÁROVÁ Lýdia 210304 01.10.1984 31.12.1989 referent 1.5.1989 starší referent
MAGDINA Miloš 215120 31.12.1989 referent
OREŠANSKÁ Ela 207077 01.01.1987 31.12.1989 referent
ŠVRČKOVÁ Božena 152874 01.07.1986 30.04.1989 starší referent