Hlavná správa rozviedky - I. správa

Oblastný odbor Banská Bystrica (1.3.1969 - 30.6.1980) a Oblastný odbor Správy ŠtB Banská Bystrica (1.7.1980 - 15.2.1990)

Náčelníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Uhrín František 16.10.1924 195551, 123099 1.6.1969 - 31.1.1970 Urban
Graus Robert 12.5.1928 195099, 122671 1.11.1969 - 31.7.1970 (poverený), 1.8.1970 - 31.3.1971, 1.4.1971 - 31.1.1972 (dočasne), 1.2.1972 - 14.4.1978 Golonka
Jarošík Ján 8.1.1929 195108 15.4.1978 - 31.5.1980 Jesenský
Chebeň Dušan 4.2.1936 195900, 122697 1.6.1980 - 31.12.1989 Hajduk

Operatívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Baranay Vladimír 2.9.1945 195948 1.8.1973 - 31.12.1974 Dubovský
Benedek Gabriel 23.1.1932 123546, 195552 1.6.1969 - 31.5.1972
Blaho Jaroslav 22.2.1952 196372, 197706 1.7.1977 - 31.8.1981 Kantorák
Dvorský Marián 3.2.1955 196762, 207320 1.8.1983 - 31.12.1989 Baják
Gajdoš Rudolf 25.3.1947 196092, 157036 1.9.1974 - 31.3.1975, 1.9.1977 - 31.12.1989 Mališ
Graus Robert 12.5.1928 195099, 122671 1.6.1969 - 31.10.1969, 15.4.1978 - 30.6.1983 Golonka
Chebeň Dušan 4.2.1936 195900, 122697 1.1.1973 - 14.2.1977, 15.8.1977 - 31.5.1977 Hajduk
Chudo Ján 7.5.1952 165443, 200997 1.5.1986 - 30.4.1978, 1.8.1988 - 31.12.1989
Ivan Vladimír 16.3.1934 195958, 122706 1.9.1973 - 31.1.1977 Kodaj
Jarina Marian 10.9.1954 196259 1.9.1976 - 30.11.1977 Severný
Jurčík Pavel 3.9.1921 122722, 195553 1.6.1969 - 30.4.1970, 1.1.1974 - 30.9.1976 Janoška
Kapec Juraj 3.11.1931 195661, 122731 1.4.1971 - 31.12.1986 Teplický, Lakatoš
Kobéda Miroslav 11.4.1948 195888 15.12.1972 - 30.6.1974 Durdík
Kohút Ľubomír 24.6.1961 215206 1.8.1988 - 31.12.1989 Kamenský
Kotlárik Ladislav 29.11.1926 195554, 122774 1.6.1969 - 31.12.1981 Kalivoda
Kuric Jozef 10.9.1952 195969 1.5.1980 - 30.4.1981 Mistrík
Lašák Pavel 23.9.1948 195836, 193864 1.11.1975 - 31.1.1978, 1.9.1979 - 31.12.1989 Varholík
Lehoťan Milan 24.10.1948 195788, 193093 1.4.1972 - 30.6.1980, 1.11.1982 - 30.6.1986 Krupinský
Macáš Martin 17.6.1937 122851, 195555 1.6.1969 - 31.8.1975 Matušík
Maulík Ján 19.11.1953 180501 1.12.1983 - 31.12.1989
Mikloško Jaroslav 20.8.1957 165058, 181741 1.1.1988 - 31.12.1989 Debnár
Mikula Ján 30.3.1956 196688 1.7.1980 - 31.12.1983 Hamr
Pfeffer Gordon 3.4.1950 196506, 180401 1.9.1978 - 31.12.1989 Pevala
Sabaka Miroslav 22.9.1947 192959 1.9.1980 - 31.3.1982
Stacho Miroslav 20.9.1948 195870, 154327 1.2.1986 - 31.12.1989 Bendík
Stebila Michal 28.1.1952 196465, 162453 1.7.1980 - 28.2.1983 Pelčák
Uhrín František 16.10.1924 195551, 123099 1.2.1970 - 31.3.1970 Urban
Ulík Bohumír 17.11.1952 196459, 213389 1.1.1979 - 30.4.1986 Liptovský
Viselka Milan 4.8.1935 195556, 123118 1.6.1969 - 31.8.1977 Václavík
Zamboj Igor 5.2.1958 165627, 226587 1.10.1987 - 30.9.1988 Fišárek

Administratívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Kapcová Mária 15.2.1926 195557, 122732 1.6.1969 - 31.12.1980 rod. Lapinová
Vrťová Jana 9.2.1959 204515 1.11.1980 - 31.12.1989 rod. Demanová

Vodiči

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Dian Jozef 10.11.1945 195598, 153542 1.2.1970 - 31.5.1982
Ries Ján 4.8.1958 207095 (nezistené) - 31.1.1984
Valent Július 11.3.1963 227594 1.8.1987 - 31.12.1989
Uhrík Marián 5.9.1958 202598, 222677 15.1.1984 - 31.7.1987