Hlavná správa rozviedky - I. správa

I. odbor KS ZNB Bratislava (1.7.1966 – 31. 5. 1969)

Náčelníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Nasadil Karol 26.4.1929 195538, 120159 1.5.1961 - 31.5.1969 Nižňanský

Zástupcovia náčelníka

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Nasadil Karol 26.4.1929 195538, 120159 1.10.1960 - 30.4.1961 Nižňanský (dočasne)

Operatívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Bielik Štefan 20.11.1928 195539, 119592 1.2.1966 - 31.5.1969 Belák
Čukan Michal 29.9.1922 195540, 119670 1.4.1960 - 31.5.1969 Čadek
Hlubocký Miroslav 8.4.1936 195541, 121042 1.7.1965 - 31.5.1969 Hlinický
Hradský Ján 24.3.1929 195542, 119814 1.2.1960 - 31.5.1969 Horský
Hrehuš František 5.1.1926 195543, 119818 1.2.1967 - 31.5.1969 Hronský
Kobza Rudolf 20.7.1936 151890, 195363 1.7.1966 - 30.11.1967
Krajčík Ján 5.12.1922 195544, 119973 1.4.1960 - 31.5.1969 Krajina
Ligocký Michal 19.8.1938 195545 1.4.1961 - 31.5.1969 Lukašík
Málik Stanislav 3.12.1941 195546, 128347 1.2.1966 - 31.5.1969 Marko
Rychetský Bohuslav 12.8.1927 120300 1.2.1966 - 30.6.1966
Stanko Štefan 15.10.1937 195549, 120362 1.12.1968 - 31.5.1969 Sabo, Saver uvádzaný aj ako Sztanko
Šimek František 19.11.1936 195547, 122197 1.5.1965 - 31.5.1969 Šuman
Urgas Ludovít 21.10.1931 195548, 120446 1.9.1964 - 31.5.1969 Ulek

Administratívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Mikušová Gabriela 28.9.1926 195550, 120113 1.4.1960 - 31.5.1969 Mrázová rod. Verdoničová