Hlavná správa rozviedky - I. správa

Pobočka HSR v Bratislave (1.3.1969 - 31.3.1971)

Náčelníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Pafčo Eduard 6.3.1924 120195, 195422 1.3.1969 - 31.3.1970 (dočasne)
Garay František 13.10.1924 195431, 122661 1.6.1970 - 7.3.1971 (dočasne) Lukáč

Zástupca náčelníka

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Garay František 13.10.1924 195431, 122661 1.5.1969 - 31.5.1970 Lukáč

Operatívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Benedikovič Ferdinand 16.11.1923 195439 1.6.1969 - 31.3.1971 Fedor
Bielik Štefan 20.11.1928 119592, 195539 1.12.1969 - 31.3.1971 Belák
Cibula Igor 24.9.1942 195578 1.10.1969 - 31.1.1971 Laifer
Čukan Michal 29.9.1922 119670, 195540 1.12.1969 - 31.3.1971 Čadek
Hlubocký Miroslav 8.4.1936 121042, 195541 1.12.1969 - 31.3.1971 Hlinický
Holan Přemysl 17.10.1931 164276 1.8.1969 - (r. 1969) Hanousek
Hradský Ján 24.3.1929 195542, 119814 1.12.1969 - 31.3.1971 Horský
Hrehuš František 5.1.1926 119818, 195543 1.12.1969 - 31.3.1971 Hronský
Krajčík Ján 5.12.1922 119973, 195544 1.12.1969 - 31.3.1971 Krajina
Ligocký Michal 19.8.1938 195545 1.12.1969 - 31.3.1971 Lukašík
Málik Stanislav 3.12.1941 128347, 195546 1.12.1969 - 31.1.1971 Marko
Miklovič Ján 17.3.1924 195432 1.5.1969 - 31.3.1971 Adamec
Nasadil Karol 26.4.1929 195538, 120159 1.12.1969 - 31.7.1970 Nižňanský
Pafčo Eduard 6.3.1924 120195, 195422 1.4.1970 - 31.3.1971
Paulovič František 4.7.1936 195434, 120210 1.5.1969 - 31.3.1971 Feranec
Stanko Štefan 15.10.1937 195549, 120362 1.12.1969 - 31.3.1971 Sabo, Saver
Supek Adam 17.12.1921 195433, 123042 1.5.1969 - 31.3.1971 Kazil
Šimek František 19.11.1936 122197, 195547 1.12.1969 - 31.3.1971 Šuman
Tonhauser Pavel 12.9.1937 195426 1.3.1969 - 28.2.1970 Zvara
Urgas Ludovít 21.10.1931 120446, 195548 1.12.1969 - 31.3.1971 Ulek

Administratívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Benedikovičová Anna 17.1.1931 195435 1.5.1969 - 31.3.1971 rod. Hanusová
Mikušová Gabriela 28.9.1926 195550, 120113 1.12.1969 - 31.3.1971 Mrázová rod. Verdoničová
Ondíková Vlasta 27.4.1951 195584, 213585 1.10.1969 - 31.3.1971 rod. Franková

Vodiči

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Lenghart Josef 25.11.1947 195575 1.9.1969 - 31.3.1971
Píš Ján 17.1.1920 195587 1.12.1969 - 31.3.1971