Hlavná správa rozviedky - I. správa

Vysvetlivky

2. odbor – Odbor politickej rozviedky pre NSR, Rakúsko a Západný Berlín (1964-1969)

3. odbor – Odbor politickej rozviedky pre ostatné krajiny Európy (1964-1969)

4. odbor – Odbor politickej rozviedky pre krajiny Afriky a Ázie (1964-1969)

5. odbor – Odbor vedecko-technickej rozviedky (1964-1969)

6. odbor – Odbor zahraničnej kontrarozviedky (1964-1969)

7. odbor – Služba zvláštneho určenia (1964-1969)

8. odbor – Odbor dezinformácií a aktívnych opatrení (1964-1969)

9. odbor – Štúdijno-informačný odbor (1964-1969)

10. odbor – Dokumentačný odbor nelegálnej rozviedky (1964-1969)

11. odbor – Odbor nelegálnej rozviedky pre výber a prípravu (1964-1969)

12. odbor – Operatívny odbor nelegálnej rozviedky (1964-1969)

13. odbor – Odbor nelegálnej rozviedky pre spojenie (1964-1969)

13. oddelenie – Analytické oddelenie nelegálnej rozviedky (od r. 1971)

15. odbor – Odbor mechanickej evidencie a archív (1964-1969)

16. odbor – Hospodársky odbor (1964-1969)

17. odbor – Šifrový odbor (1964-1969)

17. odbor – Informačný odbor (od r. 1971)

18. odbor – Odbor dokumentácie nelegálnej rozviedky (od r. 1971)

21. odbor – Odbor analýzy špeciálnych služieb nepriateľa (1971-1974)

23. odbor – Odbor výberu, výchovy a riadenia nelegálnej rozviedky(od r. 1971)

26. odbor – Odbor obrany (1971-1974)

26. odbor – Zvláštny odbor FMZV (1974-1978)

26. odbor – Odbor pre operatívne rozpracovanie nepriateľských špeciálnych služieb a zaisťovanie obrany čs. kolónií v kapitalistických štátoch (1978-1988)

26. odbor – Odbor zahraničnej kontrarozviedky, ideodiverzie a emigrácie (od r. 1988)

27. odbor – Kádrový odbor (od r. 1971)

28. odbor – Odbor agentúrneho spojenia a operatívnej techniky nelegálnej rozviedky (1971-1988)

28. odbor – Odbor agentúrno-operatívnej techniky a prostredia (od r. 1988)

31. odbor – Odbor emigrácie (1971-1988)

31. odbor – Odbor emigrácie a ideodiverzie (1988)

33. odbor – Odbor inšpekcie a obrany (1971-1982)

36. odbor – Odbor psychologických opatrení (1971-1974)

36. odbor – Odbor aktívnych opatrení (od r. 1974)

37. odbor – Odbor politickej rozviedky pre NSR a Rakúsko (1971-1988)

37. odbor – Odbor politickej rozviedky pre európske krajiny (od r. 1988)

40. odbor – Odbor KAHAN (od r. 1988)

42. odbor – Odbor politickej rozviedky pre európske krajiny a NATO (1971-1988)

47. odbor – Odbor politickej rozviedky pre krajiny Afriky a Ázie (1971-1974)

47. odbor – Odbor politickej rozviedky pre krajiny Afriky, Blízkeho a Stredného Východu (1974-1982)

47. odbor – Odbor politickej rozviedky pre krajiny Afriky, Stredného a Ďalekého Východu (od r. 1982)

50. odbor – Odbor špeciálneho spojenia nelegálnej rozviedky - rádio, šifra, kuriérna služba (od r. 1971)

52. odbor – Odbor politickej rozviedky pre americké krajiny (od r. 1971)

55. odbor – Odbor automatizácie a evidencie (od r. 1971)

57. odbor – Odbor politickej rozviedky pre krajiny Ázie (1974-1982)

59. odbor – Hospodársky odbor / Ekonomický odbor (od r. 1971)

69. odbor – Odbor operatívneho výkonu vedecko-technickej rozviedky (od r. 1971)

70. odbor – Oblastný odbor Bratislava (od r. 1971)

74. odbor – Analyticko-informačný odbor vedecko-technickej rozviedky (od r. 1971)

75. odbor – Oblastný odbor Košice (od r. 1971)

78. odbor – Oblastný odbor Banská Bystrica (od r. 1971)

80. odbor – Odbor pre výkon, riadenie a koordináciu rozviednej práce z územia ČSSR (od r. 1982)

81. odbor – Oblastný odbor Plzeň (od r. 1971)

84. odbor – Oblastný odbor Ústí nad Labem (od r. 1971)

87. odbor – Oblastný odbor Brno (od r. 1971)

90. odbor – Oblastný odbor Hradec Králové (od r. 1971)

93. odbor – Oblastný odbor Ostrava (od r. 1971)

95. odbor – Spravodajská správa pohraničnej stráže (uložené do archívu I. správy ZNB)

96. odbor – Oblastný odbor Praha (od r. 1971)

99. odbor – Oblastný odbor České Budějovice (od r. 1971)

A2 – Správa A – politická rozviedka, 2. odbor – európsky (1969-1971)

A4 – Správa A – politická rozviedka, 4. odbor – americký (1969-1971)

AO - Aktívne opatrenie

AOP - agentúrno-operatívne prostredie

B2 – Správa B – zahraničná kontrarozviedka, 2. odbor – kontrarozviedny (1969-1971)

B3 – Správa B – zahraničná kontrarozviedka, 3. odbor – dezinformácie a aktívne opatrenia (1969-1971)

BA – 1. odbor KS MV Bratislava (1954-1966) / 1. odbor KS ZNB Bratislava (1966-1969)

BE – Rezidentúra Berlín

BM – 1. odbor KS MV Brno (1954-1966) / 1. odbor KS ZNB Brno (1966-1969)

CB – 1. odbor KS MV České Budějovice (1954-1966) / 1. odbor KS ZNB České Budějovice (1966-1969)

D2 – Správa D – nelegálna rozviedka, 2. odbor – dokumentačný (1969-1971)

DAO - dezinformácie a aktívne opatrenia

DEZO – Dezinformácie – 8. odbor (1964-1969)

F – Pobočka HSR v Bratislave (1969-1971)

HK – 1. odbor KS MV Hradec Králové (1955-1966) / 1. odbor KS ZNB Hradec Králové (1966-1969)

I. odbor KS-MV I. odbor krajskej správy Ministerstva vnútra - teritoriálny útvar rozviedky na území ČSR (1954-1966)

I. odbor KS-ZNB - I. odbor krajskej správy Zboru národnej bezpečnost) - teritoriálny útvar rozviedky na území ČSR (1966-1969)

I. ZN – sekretariát I. zástupcu náčelníka I. správy

Info – „info odbor“ (17. odbor)

KAHAN - sídlo čs. rozviedky v čase vojny

KE – 1. odbor KS MV Košice (1954-1966) / 1. odbor KS ZNB Košice (1966-1969)

KS-MV - krajská správa Ministerstva vnútra

KS-ZNB - krajská správa Zboru národnej bezpečnosti

Náč. – sekretariát náčelníka I. správy (do r. 1969)

NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands

NR - nelegálna rozviedka

OK - operatívna korešpondencia

OO HSR - oblastný odbor Hlavnej správy rozviedky - teritoriálny útvar rozviedky na území ČSSR (1969-1980)

OV – 1. odbor KS MV Ostrava (1954-1966) / 1. odbor KS ZNB Ostrava (1966-1969)

OZK - odbor zahraničnej kontrarozviedky

PH – 1. odbor KS MV Praha (1955-1966) / 1. odbor KS ZNB Praha (1966-1969)

PM – 1. odbor KS MV Plzeň (1954-1966) / 1. odbor KS ZNB Plzeň (1966-1969)

PO – 1. odbor KS MV Prešov (1955-1966) / 1. odbor KS ZNB Prešov (1966-1969)

R – Kádrový a školský odbor (1969-1971)

Sekr. – Sekretariát náčelníka HSR

SL - Sudetendeutsche Landsmannschaft

UL – 1. odbor KS MV Ústí nad Labem (1954-1966) / 1. odbor KS ZNB Ústí nad Labem (1966-1969)

VTR - vedecko-technická rozviedka

X1 – Oblastný odbor Praha (1969-1971)

X6 – Oblastný odbor Brno (1969-1971)

X7 – Oblastný odbor Ostrava (1969-1971)

ZKR - zahraničná kontrarozviedka

ZN – sekretariát zástupcu náčelníka I. správy

ZOK - zväzok operatívnej korešpondencie

ZÚ - zastupiteľský úrad