Beáta Katrebová Blehová: Biskup Pavol Hnilica očami Štátnej bezpečnosti

Činnosť tajne vysväteného biskupa Pavla Hnilicu v prostredí slovenského exilu v slobodnom svete v prospech prenasledovanej Cirkvi za Železnou oponou, jeho významné postavenie vo vzťahu k Svätej stolici v období pontifikátov Pavla VI. a Jána Pavla II. a v neposlednom rade jeho početné kontakty na Slovensko ponad Železnú oponu boli predmetom sústredeného záujmu československej Štátnej bezpečnosti počas celého obdobia komunistickej totality. Najintenzívnejší záujem prejavovala Štátna bezpečnosť o aktivity biskupa Hnilicu v období 60. rokov a to najmä v súvislosti s Druhým vatikánskym koncilom a mimoriadnou pozíciou biskupa vo vzťahu k pápežovi Pavlovi VI. Aktivity biskupa Hnilicu v období rokov 1964 – 1973 boli Štátnou bezpečnosťou monitorované najpodrobnejšie a sú obsiahnuté v osobitnom pozorovacom zväzku pod krycím menom METÓD, uloženom vo fonde Študijného ústavu Archívu bezpečnostných zložiek v Prahe.Štúdia si kladie za cieľ analyzovať na základe prístupných zväzkov Štátnej bezpečnosti záujem komunistického režimu o biskupa Hnilicu, ktorý žil v rokoch 1951 – 1989 nepretržite v exile a nesmel cestovať do Československa, zmapovať poznatky, ktoré o ňom Štb zbierala a na tomto konkrétnom príklade dokumentovať radikálne nepriateľský postoj režimu k biskupovi Hnilicovi, k slovenskému katolíckemu exilu ako takému a napokon k samotnej rímskokatolíckej cirkvi.

Vytlačiť