Emília Pastvová: Emigrácia po roku 1968 vo východoslovenskom kraji a emigrácie obyvateľov židovského pôvodu

V príspevku sa venujeme emigrácii v rokoch 1968-69 vo východoslovenskom kraji po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Rozsah zahraničného styku určoval Ústredný výbor Komunistickej strany Československa. Následne vycestovanie československých občanov do zahraničia upravoval rozkaz ministra vnútra. Občania, ktorí sa cítili byť ohrození vzniknutou politickou situáciou masovo vycestovávali do zahraničia. Emigrovali najmä vysokoškolsky vzdelané osoby, členovia Komunistickej strany Československa, sympatizanti Dubčekovej politiky, bývalí spolupracovníci štátnej bezpečnosti, ktorí mohli v zahraničí informovať o systéme práce štátnej bezpečnosti. Emigrovali aj riaditelia podnikov, štátnych inštitúcií, ktorí boli z titulu ich funkcie držitelia štátneho tajomstva. Emigrovali celé rodiny občanov židovskej národnosti, ktorí sa cítili po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy ohrození.

Vytlačiť