František Strapek: Červení Kméri a genocída v Kambodži

Práca sa zaoberá obdobím vlády Červených Kmérov v Kambodži v rokoch 1975 – 1979. V prvej časti sa zameriava na situáciu pred pravicovým prevratom generála Lon Nola z roku 1970, pričom sa v nej spomínajú nielen počiatky upevňovania vlády princa Sihanouka, ale aj francúzsky regionálny vplyv a rozširovanie komunistickej ideológie. V ďalšej časti sa práca zmieňuje o vojne vo Vietname a jej dopade na samotnú Kambodžu, ktorú v tom čase postihlo americké bombardovanie so zámerom eliminovať severovietnamské jednotky nachádzajúce sa na jej území. Okrem toho sa tu spomína krátke obdobie vlády generála Lon Nola, ktorého moc sa postupne vytrácala spolu s klesajúcou americkou podporou. Nasledujúca časť sa venuje samotnej vláde Červených Kmérov, ktorým sa podarilo dobyť hlavné mesto Kambodže, Phnom Penh, zvrhnúť tamojšiu vládu a začať „raziť cestu" komunizmu poznačenú krviprelievaním a množstvom obetí. V poslednej časti práca poskytuje náhľad do československo-kambodžských vzťahov z rokov 1956 – 1979.

Vytlačiť